כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים

אחד מכללי היסוד של האמונה היהודית הוא "שויתי ה' לנגדי תמיד". על האדם לשוות לנגד עיניו שהאלוקים נמצא עמו בכל מקום ואין נסתר ממנו.

לעתים מלווה את האדם התחושה שיש בכוחו להסתתר, לעשות את מעשיו בהיחבא, באופן שלא יהיה גורם כלשהו שידע על מעשיו. מחשבות אלו נובעות מחולשה באמונה הצרופה. כל מעשה, דיבור ואפילו מחשבה גלויים הם לפני הבורא.

במשפט שמים שיערך בבוא העת, יראה האדם במו עיניו שהכל הכל נרשם עלי – ספר, "הפנקס פתוח והיד כותבת".

תחושה זו שה' נמצא עמנו תמיד מסוגלת גם לעודד אותנו. לעולם איננו בודדים, לעולם לא אפסה תקווה, תמיד נמצאים אנו תחת חסותו של ה' שהוא כל יכול, ובידו להשפיע עלינו תדיר שפע ברכות שמים!

בניית אתרים