כסאי כסאך!

כאשר נכנסו הגרמנים לעיר ליעז, נטל בידיו הרב מליעז את ספר התורה הקטן וברח דרך חלון ביתו. הוא נדד עד שהגיע ללונדון. בלונדון התאכסן בביתו של אברך חרדי, והלה הציע לו לכהן כרב בית הכנסת. "המשרה פנויה", אמר האברך, וכדרך אגב הוסיף "שמעתי שהיה בדעת המתפללים למנות את רבי אליהו לאפיאן למשרה זו".

הרב מליעז דחה את ההצעה. בשום פנים ואופן לא אבה לקחת את הרבנות מרבי אליהו.

באותו זמן שמע רבי אליהו כי הרב מליעז הגיע מחוסר כל ללונדון והוא זקוק לפרנסה. עם כניסת השבת הגיע רבי אליהו לביתו, לקח אותו לבית הכנסת, הושיבו בכותל המזרח והכריז בפני הקהל: "מצאתי בעבורכם את האדם המתאים ביותר לשמש לכם כרב", והפליג בשבחו מאד. כך הפך הרב מליעז לרב בית הכנסת.

בניית אתרים