חולה מבקר חולה

בשכבו על מיטת חוליו, ממנה לא קם, שמע ר' חיים שמואלביץ על תלמיד חכם ידוע השוכב במחלקה האחרת וחייו תלויים על בלימה. דרש ר' חיים שיבואוהו אל החולה, מקורביו ניסו להניאו שכן כל תזוזה עלתה לו בייסורים נוראים. אך ר' חיים לא ויתר והובל על כסא גלגלים אל חדרו של האיש שם נשא תפילה רווית דמעות למראשותיו של החולה.

בניית אתרים