והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

 
פתגמים נוספים
וזכור את בוראיך בימי בחרותיך
והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

על פי השקפת היהדות הכעס הינו מידה שיש להתרחק ממנה עד הקצה האחרון. יש מידות רבות שיש להגיע בהן אל "מידת המיצוע", ללכת בשביל הזהב האמצעי. מידת הכעס שונה בתכלית, היא מקור של רעות רבות, ולכן יש לרחק אותה לחלוטין.

הרמב"ן באיגרתו המפורסמת קובע: "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם".

היחס הנעים, המתחשב, בכל הנסיבות ובכל המצבים, הינו מפתח לקיומה של חברה אידיאלית, חברה שבה הכעס מורחק אל מחוץ למחנה.

בניית אתרים