הסיפור שמאחורי תנועת המוסר

כל יהודי העיירה באו להשתתף בחתונה המפוארת. אחד מן המחותנים היה בעברו סנדלר ועני מרוד. ברבות השנים האירה לו ההצלחה פנים ונעשה אמיד. חברו מן העבר, סנדלר, הגיע לחתונה ונתמלא קנאה עזה על בעל השמחה שהיה סנדלר כמוהו ונעשה עשיר. רגש הקנאה גבר עליו, ובשעת החופה חלץ את נעלו לפני המחותן, הסנדלר לשעבר, ושאל אותו לעיני כולם: "כמה יעלה לי לתקן נעל זו?"

השאלה העוקצנית פגעה במחותן בצורה קשה מאוד. הבושה הכריעה אותו עד כדי כך, שלבו לא יכול היה לשאת זאת, והוא התמוטט מתחת לחופה. לא הועילו ניסיונות ההחייאה. האיש נפטר.

באותה חתונה נכח גם רבי ישראל מסלנט. כאשר הוא ראה לאן מוליכות המידות הרעות את האדם, החליט להקים את תנועת המוסר.

בניית אתרים