דברי חכמים בנחת נשמעים

 
פתגמים נוספים
דברי חכמים בנחת נשמעים

לעתים קרובות ניתן להבחין בדברי חכמה בהתאם לטון שבו נאמרים הדברים ובהתאם לגישתו של אומרם.

טבעם של דברי החכמה שהם נאמרים בניחותא ללא לחץ וללא סממנים צדדיים ומיותרים הנלווים לא אחת לרעיונות סרק. החכמה שבדברים והאמת שבבסיסם הן המייצגות את המסר, כך שאין צורך בתוספת שכנוע או בגישה חיצונית שאינם מוסיפים מאומה לגופם של הדברים.

"דברי חכמים בנחת נשמעים", יען הם קולעים אל האמת, וטבעה של האמת שהיא מדברת בעד עצמה.

בניית אתרים