"אנשים פשוטים"

כאשר התאלמן החתם סופר מרעיתו הראשונה, באו להציע לפניו את בתו של רבי עקיבא איגר, אף היא אלמנה.

הגיב החתם סופר: "איך אפשר לחשוב על רעיון כזה? איש פשוט אני, רבי עקיבא איגר לא ירצה בי כחתן לבתו".

אחר כך הלך השדכן לרבי עקיבא איגר, והציע לו את החתם סופר כחתן לבתו. רבי עקיבא השתומם: "איזה רעיון מוזר זה! יהודי פשוט אני! החתם סופר לא ירצה!"

"אם כך", אמר השדכן בשביעות רצון, "שניכם יהודים פשוטים, מתאימים אתם זה לזה"... ואכן, נשא החתם סופר את בתו של רבי עקיבא איגר לאשה.

בניית אתרים