להחיות את התינוקות

כאשר כיהן רבי עקיבא איגר כרב בעיר פרידלנד, פרצה מגפה ומתו הרבה נשים מיניקות, והניחו את עולליהן ללא מזון. נעמד רבי עקיבא איגר לפני ארון הקודש ועורר בזעקת ליבו את לב ההמון לאסוף אל ביתם את התינוקות.

מנהג קבוע היה לו לרבי עקיבא איגר: בכל יום ראשון בשבוע, אחרי סיימו את שעורו בבית המדרש, לפני שהיה חוזר לביתו, היה מבקר בעצמו בכל הבתים בהם התגוררו "יתומיו", מתעניין במצבם ובודק האם האשה המטפלת בהם מקפידה על נקיון התינוק ונקיון המיטה והמצעים.

בניית אתרים