עשר, בשביל שתתעשר

 
פתגמים נוספים
עשר, בשביל שתתעשר

רבים הם האנשים המעוניינים להימנות עם נותני הצדקה, אולם קשה להם להיפרד מממונם. אהבת הממון הינה אחד הגורמים הקובעים אל אופיים של האנשים ואת מהלך חייהם.

למרבית הפלא, מוצאים אנו שהענקה לזולת באמצעות נתינת צדקה או מעשה, לא זו בלבד שאינה מחסרת את ממונו של הנותן, אלא היא גם מביאה ברכה באסמיו. ברכת שמים נשלחת ממרומים, ואותו אדם חש ששפע רב מיועד בעבורו בזכות מעשיו הטובים.

המסירות לקיומה של מצווה זו, בכוחה להגדיל את רכושו של הנותן ועם זאת להגדיל את נדיבותו, וחוזר חלילה.

בניית אתרים