לא כל המרבה בסחורה מחכים

 
פתגמים נוספים
לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים
לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו
לא כל המרבה בסחורה מחכים

בחיי האדם מצויים בדרך כלל שני נתיבים. האחד מוביל אל היכלי החכמה וצועדים בו אלו המעוניינים בהשגת החכמה, בידיעת התורה ובתוספת דעת. השני מוביל אל שוק החיים, אל המאמצים הנעשים לצבירת רכוש ולהשגת ממון.

לרוב, שני נתיבים אלו אינם נפגשים. קשה למצוא אדם העוסק במסחר באופן גבול ומקיף המצליח גם בתחום הרוח, בלימוד וברכישת חלק גדול בתורה.

מאידך, גם האנשים העוסקים בחכמה, אינם צוברים בדרך כלל הון. הכלל הגדול "לא לחכמים לחם", תקף הוא בכל דור ודור.

ידיעה זו הינה חיונית לכל אדם העומד בצומת דרכים זה ומעוניין לקבל תשובה לשאלתי הגורלית להיכן לפנות? מה תהיה מגמתו בחייו? הידיעה כי השילוב בין שניהם עלול לפגוע פגיעה ישירה בתחום ידיעת התורה, מסוגל לגרום לאדם שיפנה לדרך החכמה בלבד. בחירה נכונה זו תטיל את רישומה החיובי הן למשך כל ימי חייו והן לדורותיו הבאים.

בניית אתרים