גשם או מבול?

פרק מאלף בספר זה מלמדת פרשת דור המבול. שחיתות בני דור המבול חרגה מעבר לכל השגות אנוש בכל התחומים: הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו. לכן, כאשר מלאה סאתם, גזר עליהם הבורא כליה.

למרות כל זאת, התראות רבות שלח להם הקב"ה כדי שישובו מרעתם. אף שערי תשובה פתח לפניהם, אולי ייטיבו את דרכם! גם לאחר שנחתם גזר דינם, לא בוצע מיד, אלא ניתנה להם ארכה. בחמלת הבורא על בני המין האנושי, הוא המתין, שמא בכל זאת יתעשתו, ישנו את מעשיהם לטובה ויינצלו משטף המים הזידונים.

זו היתה הסיבה שבגללה ציוה הבורא על נח לבנות תיבה. תיבה זו נועדה לא רק לצורך מילוט נח ומשפחתו, שהרי רווח והצלה מצויים לפני הקב"ה בדרכים רבות ומגוונות. המטרה העיקרית של בנין התיבה היתה להמחיש לעיניהם של בני אותו דור את האסון הממשמש ובא, אולי יעצרו ברגע שלפני האחרון.

זו גם היתה הסיבה שבנין התיבה נמשך מאה ועשרים שנה. לאורך כל אותן שנים נעצרו אנשים רבים, התבוננו במעשיו של נח, שאלו אותו לפשרם, והוא הסביר להם את העומד להתרחש. הוא היה מתרה בהם ומסביר להם שהזמן אוזל. אך הללו צחקו ולעגו לו.

כשתמו מאה ועשרים שנות ההמתנה, נפטר מתושלח הצדיק. ה' האריך להם את המועד בעוד שבעה ימים, שמא בכל זאת יושפעו מהאבידה שבמות הצדיק וישובו בתשובה. אך הם לא שבו.

רק לאחר מכן החל המבול לרדת על הארץ. גם אז ירדו המים ברחמים. אולי ברגע האחרון, מיראת עונש המבול, הם ישובו בתשובה וימנעו מעצמם את הפורענות. אם היו שבים, היו מי המבול הופכים לגשמי ברכה. אולם מאומה לא הועיל וארע מה שארע.

ללמדך מה רבים הם רחמי הקב"ה על בריותיו. הבורא אינו מתייאש משום אדם. אף לאנשים שכבר נחתם דינם, הוא מאיר פנים, שמא בכל זאת ייאחזו ביד המושטת לעברם וישובו. לא ניתן למצוא אריכות אפיים כה גדולה בקרב בני אדם.

בתפילת "נעילה", בסיומו של יום הכיפורים, אנו אומרים: "אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שבים... כי לא תחפוץ בהשחתת עולם". גם אם הסכויים שאנשים אלו יחזרו בהם קלושים, גם אז ה' אינו מרפה.

אפשרות החזרה בתשובה מהווה יצירה מחודשת של הקב"ה. אין תחום נוסף שבו יכול האדם להכנס ל"מנהרת הזמן", לנסוע אל העבר ולתקנו!

מציאות מחודשת זו קיימת בכל עת ובכל שעה. רק כאשר שוקעת התקווה שהאדם ישוב, מגיע המבול. לעומת זאת, כאשר זוכים, לא זו בלבד שהמבול נמנע, אלא שהוא עצמו הופך לגשמי ברכה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים