האות חֵית

 
אותיות נוספות
האות אָלֶף
האות בֵּית
האות גִּימֶל
האות דָּלֶת
אותיות נוספות
האות וָאו
האות זַיִּן
האות חֵית
האות טֵית
האות יוּד
האות כָּף
האות לָמֶד
האות מֵם
האות נוּן
האות סָמֶך
האות עַיִן
האות פֵא
האות צָדִי
האות קוּף
האות רֵיֹש
האות שִׁין
אותיות נוספות

 

ח' – אות החיים

האות ח' מייצגת חיים. גגה של הח', כפי שהיא נכתבת בספר התורה, מתרומם כלפי מעלה ומסתיים בנקודה, ובכך הוא מסמל את הקב"ה: "חי הוא, שוכן ברומו של עולם".

בנוסף לכך, האות ח', כפי שהיא נכתבת בספר התורה, מורכבת משתי אותיות ז' דמויות רומח הניצבות זו לצד זו, ועליהן גג (צורה זו היא לפי שיטת ה"בית יוסף". לפי שיטת ה"ארי" ז"ל האות ח' מורכבת מו' ומז'). שמה – חי"ת נגזר מן המלה חת, כלומר, צורה מעוקמת, שכן שתי אותיות הזי"ן, היוצרות יחדיו את צורת הח', נראות כאילו עיקמו את הקצה העליון שלהן כדי ליצור צורה זו.

מאז גורש האדם מגן עדן, מוטלת עליו משימה לגשר בין שתי זייני"ן מנוגדים: בין אמונה בא-ל הזן את העולם כולו, לבין פעולה אקטיבית להשגת מזון ופרנסה. הצירוף ההרמוני של שתי גישות אלו, שלכאורה, סותרות זו את זו, בא לידי ביטוי בצורתה של האות ח', המאחדת את שתי אותיות הזי"ן ומסמלת את האחדות הרוחנית. אדם המקדיש את חייו לעבודת ה', משלב בחייו ביטחון בה' והשתדלות אנושית, וממילא הוא זוכה להתברך בחן ובחיים.

ח' – המקדש והמישור העל-טבעי

כאמור לעיל, המספר שבע מסמל את תכלית הקיום האנושי עלי אדמות, כלומר, את שילוב המדרגה הרוחנית של השבת עם המאמץ הגשמי של ימות השבוע. אם נמשיך מעבר למספר שבע, נגיע למספר שמונה, המסמל את יכולתו של האדם לפרוץ את גבולות המציאות הגשמית. ואכן, האות ח, אשר הגימטריה שלה היא שמונה, מסמלת את הדברים שלמעלה מן הטבע. על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה, מסוגל עם ישראל להתרומם מבחינה רוחנית למדרגות שמעל לעולם הטבע. רבנו בחיי מציין ברוח זו, שרוב ענייני המשכן והמקדש סובבים סביב המספר שמונה. והוא מפרט את הדברים:

א. שמונה בגדים לכהן הגדול – ציץ, חושן, אפוד, מעיל, כתונת תשבץ, מצנפת, אבנט ומכנסי בד (שמות פרק כ"ה).

ב. מספרם של הבשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים הוא שמונה - ארבעה לשמן המשחה (שם ל', נ"ג-נ"ד) וארבעה לקטורת הסמים (שם פסוק ל"ד).

ג. הבדים, המוטות לנשיאת כלי המשכן, מספרם שמונה - שני בדים לארון, שניים לשולחן, שניים למזבח הזהב ושניים למזבח העולה (שם פרק כ"ה).

ד. שמונה מקורות לצלילים המוסיקאליים המלווים את עבודת הקורבנות בבית המקדש; שירת הלויים ושבעה כלי זמר המלווים את השירה.

ה. קרבנות הבהמות הוכשרו ליקרב על גבי המזבח רק לאחר שמונה ימים מלידתם (ויקרא נ"ב, כ"ז).

מלבד ענייני עבודת המקדש, מופיע המספר שמונה במצוות רבות נוספות: מצוות ברית מילה ביום השמיני; שמונה פתילים בציצית ועוד. עניינים אלה, שמופיע בהם המספר שמונה, מלמדים על המשמעות הרבה שיש למספרים סמליים אלו בחייו של כל יהודי. אחרי השגת המדרגות הרוחניות של העולם הזה, שכאמור, סמלן הוא שבע, מסוגל היהודי לשאוף להגיע לדרגה גבוהה יותר, המיוצגת על ידי המספר שמונה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים