האות טֵית

 
אותיות נוספות
האות אָלֶף
האות בֵּית
האות גִּימֶל
האות דָּלֶת
אותיות נוספות
האות וָאו
האות זַיִּן
האות חֵית
האות טֵית
האות יוּד
האות כָּף
האות לָמֶד
האות מֵם
האות נוּן
האות סָמֶך
האות עַיִן
האות פֵא
האות צָדִי
האות קוּף
האות רֵיֹש
האות שִׁין
אותיות נוספות

 

מידת הענווה

קיים קשר פנימי בין האות ט' לבין מידת הענווה. הדבר מתבטא במבנה האות ט'. צדה הימני מתאר אדם הכופף את ראשו בענווה לפני האחד (הקב"ה), הסמכות הגבוהה ממנו, המיוצגת באופן סמלי ע"י צדה השמאלי, הזקוף של האות ט'. כמו כן, מלמדת אותנו צורתה של האות ט' את צורת נתינת הצדקה, הידועה בשם 'מתן בסתר' (משלי כ"א, י"ד). צדה הימני כפוף לתוך גופה של הט' ומסמל אדם המסתיר את הצדקה שהוא נותן, כדי לא לגרום מבוכה ובושת פנים למקבל.

טובה אמיתית

האות ט' מופיעה לראשונה בתורה במלה 'טוב' (בראשית א', ד'), ללמדנו, שהאות ט' היא סמל הטוב. וכך מלמדנו התלמוד: "הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו... הואיל ופתח בו הכתוב תחילה" (בבא קמא דף נ"ה, א'). וכן נאמר: "טי"ת שכתובה ראשונה בתורה, נאמרה לטובה".

הבורא הוא התגלמותו של הטוב, כפי שנאמר: "כי טוב ה"' (ירמיה ל"ג, י"א). כל מה שברא ה' הוא טוב, וכפי שנאמר: "והנה טוב מאוד" (בראשית א', ל"א); וכן, כל מה שנעשה בחסד ה' הוא טוב, שנאמר: "כי טוב, כי לעולם חסדו" (תהילים קי"ח, א'). אף העולם שברא הקב"ה הוא טוב. אנו מוצאים שבכל יום מימי הבריאה התבונן ה' במה שברא וחרץ את משפטו לטובה: "וירא אלוקים כי טוב" (בראשית א', י"ב). כאשר האדם צועד בנתיב שהתווה לו הבורא, נותר העולם טוב. אפילו כאשר נכשל האדם במילוי המשימה שהוטלה עליו, ופוגע בעולם על ידי מעשיו הרעים, ה' מעניק לו את מתנת התשובה. גם התשובה נקראת בשם 'טוב', שכן היא נותנת לאדם את האפשרות להפוך את חטאיו לזכויות.

האדם נכסף לחיים 'טובים', לבריאות 'טובה', לעסקים 'טובים', לשנה 'טובה'. אך מהו טוב? ההצלחה הגשמית היא לעתים קרובות בת חלוף. בנוסף, פעמים רבות עושר ועסקים משגשגים עלולים להשחית את נפש האדם, ולעומתם, כשלונות ונסיגות – בכוחם להכשיר את הקרקע להתקדמות ולניצחון. רק ה' יודע מהו הטוב המוחלט והאמיתי בשביל האדם.

התפיסה האנושית של המושג טוב הינה סובייקטיבית, שכן מוגבלים אנו בראייתנו ואיננו יכולים לחזות את העתיד. לעתים קרובות נמשך האדם אל דברים, שלמעשה, אינם טובים עבורו כלל. על כן, כשאנו מברכים, אנו אומרים: "ימלא ה' את כל משאלות לבך לטובה", כלומר, ייתן ה' שהמשאלות יתמלאו לפי אמת מידה של הטוב האמיתי, האובייקטיבי.

ג' וט' אינן נפגשות

המונח גט אינו נמצא בעברית המקראית. המונח נקבע בזמן התלמוד, ומשמעותו תעודת גירושין. בחרו בשם זה, משום שאת הגט יש לכתוב על פי ההלכה על י"ב שורות - מספר המקביל לגימטריה של האותיות ג' וט' .3+9=12

"השולחן ערוך" מקשר את המלה גט לאבן הנקראת גיטא, אבן המאכלת ומפוררת כל אבן אחרת הבאה עמה במגע ("שולחן ערוך", חלק "אבן העזר", סימן ק"כ). בכל התורה כולה אין מקום נוסף שהאותיות ג' ו-ט' סמוכות בו. הן אינן מופיעות בסמיכות מקום במילה אחת, ואף לא כאות האחרונה והראשונה של מילים סמוכות. מכיוון שבתורה אותיות אלו תמיד מופרדות זו מזו, הן השם המתאים לשטר, שכל כולו לא בא אלא להפריד את בני הזוג זה מזה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים