האדם מול המחשב

מאמרים נוספים
הניסיון - אתגר
מטרת בריאת האדם
"כי זה כל האדם"
האדם נברא יחידי
מאמרים נוספים
טיפוח צלם האלוקים שבאדם
האדם מול המחשב
תפקיד האדם להגיע למדרגות רוחניות גבוהות
הגוף בשירות הנשמה?
כיצד זוכים לחיי נצח?
הנשמה בת אלמוות
הקשר בין הגוף לנפש
מימד הנצח בחיים
ערך החיים
נצחיות הנשמה
הנשמה נוטשת את הגוף
העולם הבא
החיים – כחלום, המוות – כיקיצה
גלגול נשמות
נשמת האדם קשורה לגופו
מאמרים נוספים

אחת התכונות המאפיינות את האדם היא בחינת מאורעות העבר, ועל פיהם – שפיטת העתיד. על כגון זה נאמר: "איזהו חכם? הרואה את הנולד". חכמה זו של ראיית הנולד ייחודית לו לאדם, ואך לו לבדו.

תכונה שכלית נוספת שנתברך בה האדם הינה כושר ההמצאה. המין האנושי לעולם אינו 'דורך במקום'. בעזרת כלי החשיבה שלו משכלל הוא דרך קבע את תנאי חייו. כאשר האדם נזקק למי שתייה חופר הוא בארות, ושואב מהן מים. באמצעים טכניים, המשתכללים והולכים, מטה הוא נהרות לאפיקים הרצויים לו, אוגר כמויות מי גשמים באגמים מלאכותיים, מכין מערכות ענק להובלת מים, מעשיר את מי התהום ועוד. כל זאת רק בתחום המים, שהינו רק אחד מתחומי החיים, אשר רבים בו השכלולים המתפרסמים חדשים לבקרים. תכונה זו נובעת מבינתו המיוחדת של האדם, ואף לה אין דומה בין שאר בעלי החיים.

בנוסף לכך, האדם ניחן בכושר שכלי מיוחד: היכולת לעסוק במדעים לא שימושיים. רק האדם עוסק בחכמה לשמה - בהתעמקות בפילוסופיה או במדעים תיאורטיים, בעיסוק בכל אחד משטחי האמנות כמוסיקה, ספרות, ציור וכיו"ב. כל אלו בלעדיים הם למין האנושי.

המסקנה, שעליונות האדם על הבהמה מתבטאת בכושר חשיבתו ובשכלו, מציבה בפני בן דורנו בעיה חדשה שלא היתה קיימת בדורות עברו: אם אכן, מכירים אנו במעלות ההיגיון והחשיבה, כלום בעניין זה אין עדיפות למחשב על פני האדם? אמנם בעולם עדיין לא נבנה מחשב שיכיל בקרבו 10 ביליוני פריטים פעילים, כמספר הנוירונים הקיימים במוחו של האדם, אך אין כאן בעיה עקרונית. אם אך נתאזר ברצון עז ובסבלנות, ונצטייד במשאבים הדרושים, נוכל לתכנן ולבנות מחשב שיענה על כל הדרישות. במבט ראשוני נראה, כי המחשב משתמש בכלי 'שכלו' בצורה יעילה יותר מאשר האדם. בדרך כלל האדם אינו משתמש בכל כמות הדעת האצורה בפנימיותו. זאת ועוד, פעמים רבות זונח האדם את ההתנהגות המתבקשת לפי ההיגיון, ונוהג בניגוד לכללי היסוד הידועים לו. במחשב תופעה זו אינה יכולה להתרחש. גם השכחה שבני אדם כה סובלים ממנה, אינה אלא נחלת בני האדם, המחשב אינו לוקה במחלה זו. משום כך, צפה השאלה: כלום חלף תור עליונות האדם מן העולם?

עד עתה יכולנו לנחם את עצמנו בעובדה, כי המחשב נתון בידי האדם להטותו לכל אשר יחפוץ, וכל כוחו של המחשב נובע מהנתונים שהאדם הזין אותו בהם. נתון מוטעה יוביל את המחשב למסקנות משובשות.

עדיין לא הומצא מחשב המגלה יוזמה עצמית. היוזמה הינה כולה בידי האדם, משום כך ניתן לקבוע, שהמחשב נמצא בעמדה נחותה ביחס לאדם. למרות זאת, לעתים מתגנבת ללב האדם מחשבה, שמא ביום מן הימים יוזן המחשב בצורה אחרת, ומכאן ואילך יבקר הוא את עצמו, ויוכל לפעול בצורה עצמאית לחלוטין. האמנם באותה שעה יושם קץ להתעטרותו של האדם בעטרת נזר הבריאה?

חשוב להדגיש, כי כל השאלות הללו הן תיאורטיות בלבד. למרות הכל, אין מקום להשוואה בין האדם למחשב. התכונות האנושיות שבאדם הן ההופכות אותו לתפארת הבריאה. ננקוט דוגמא: ניתן לבנות מחשב אשר יפעל לפי השיקולים ה'הגיוניים' שהוזן בהם, אולם לא ניתן כלל לבנות מחשב 'הגיוני' שיפעל בניגוד להיגיון. לעומת זאת, האדם מכח תבונתו מסוגל לפעול לעתים דווקא בניגוד להיגיון. זוהי תופעה שאנו נתקלים בה לעתים תכופות.

שני יריבים מסוגלים לנטור איבה איש לרעהו שנים רבות. כל אחד מהם מסוגל לקלוט 'מידע מודיעיני' אודות הכוחות העומדים לרשות הצד שכנגד. יכול הוא לתכנן דרכי פעולה מתוחכמות, ואמנם לפי כל החישובים הוא יהיה מסוגל לגבור על היריב. אמנם החשיבה ההגיונית יכולה לשכנעו, שכדאי הוא המחיר הכבד שישולם בגין הניצחון המובטח, אך למרות הכל האדם מסוגל בכוח תבונתו האנושית להחליט לוותר. אפשר שהוויתור במקרה זה איננו נובע מן ההיגיון, אולם הוא מהווה ניצחון אנושי מוחץ. לא מעטים הם המעשים האנושיים הנעלים שנעשו בניגוד להיגיון, לדוגמה, החלטה לנטוש סביבה וחברה ולעזוב מקור פרנסה בטוח בגולה, כדי לעלות לארץ ישראל. ייתכן שהחלטה זו אינה הגיונית, אך למרות זאת, זהו מעשה אנושי מכובד ביותר. הרבה מעשים חלוציים שנעשו בארצנו לא עלו בקנה אחד עם שורת ההיגיון. מה שמאפיין את האדם הוא דווקא גישתו הסובייקטיבית לנושאים מסויימים. האדם אינו יכול להשאר ללא התייחסות אישית למאורעות ולמקרים, ומכאן סוד גדלותו.

גם עולם הרגשות ייחודי לאדם. אהבה ואיבה, רחמנות ושנאה, שאיפת החרות והחופש, הרצון להתעלות וכיו"ב - כל אלו הם ביטויים בולטים הנוגעים למהות האדם. תחושות הגאווה, הגבורה והביטחון שייכות גם הן לקטגוריה זו. אף כח הדמיון, המהווה מרכיב חשוב באישיותו של האדם וגם עולם החוויות שלו, הינם קניינו של המין האנושי בלבד, והינם ייחודיים לו. לעולם לא תיווצר 'מכונה אנושית' שתחליף את האדם, ותתפוס את מקומו.

בניית אתרים