מעבורת החלל כמשל לחיינו עלי אדמות

מאמרים נוספים
הניסיון - אתגר
מטרת בריאת האדם
"כי זה כל האדם"
האדם נברא יחידי
מאמרים נוספים
טיפוח צלם האלוקים שבאדם
האדם מול המחשב
תפקיד האדם להגיע למדרגות רוחניות גבוהות
הגוף בשירות הנשמה?
כיצד זוכים לחיי נצח?
הנשמה בת אלמוות
הקשר בין הגוף לנפש
מימד הנצח בחיים
ערך החיים
נצחיות הנשמה
הנשמה נוטשת את הגוף
העולם הבא
החיים – כחלום, המוות – כיקיצה
גלגול נשמות
נשמת האדם קשורה לגופו
מאמרים נוספים

סוכנות החלל האמריקנית משגרת אנשים אל החלל לתקופה קצובה של שנים אחדות, לצורך עבודות מחקר חשובות. אנשי הצוות עוברים אימונים מיוחדים במטרה להכשירם למילוי תפקידם במסעם בחלל. בתקופת האימונים הם מוכנסים לתא צר למשך תקופה ממושכת. שם מוסרים להם את כל המידע שהם צריכים לדעת בצאתם לבצע את משימותיהם בחלל. בתקופת האימונים לומדים הם להשתמש במיטב המכשור הקיים, וכל אחד מהם מקבל חליפת חלל ואביזרים נוספים הכרחיים. בלעדיהם לא ייתכנו חיים בתנאי החלל החיצון.

לנוכח חשיבות התפקיד וגורליותו, מובטח לאנשי הצוות שכר גבוה מאוד. אותו הם יקבלו בשובם לכדור הארץ. השכר הנכבד מהווה פיצוי למאמץ הגדול. בזכותו לאחר שובם יוכלו להימנות עם עשירי העולם.

בהיותם בחלל החיצון, למרות המרחק העצום ביניהם לבין תחנת השיגור, נשלטים אנשי מעבורת החלל על ידי מערכת בקרה, המופעלת ע"י צוות הבקרה בתחנת השיגור. ביכולתו של צוות הבקרה לנתק בכל עת את כל המערכות החיוניות של המעבורת, כגון חמצן, מזון ותרופות. למרות שליטתו המוחלטת של צוות הבקרה בכל פעולות מעבורת החלל ונוסעיה, הדבר אינו ניכר כלפי חוץ. לאנשי הצוות ניתנת תחושה כאילו הם המפעילים הבלעדיים השולטים במערכת כולה. מערכת הבקרה המשוכללת עוקבת בהתמדה אחר מעשיהם של אנשי המעבורת, אולם מטעמי מדיניות שהתוותה לעצמה סוכנות החלל, אנשי צוות הבקרה אינם מתערבים במעשיהם של אנשי המעבורת.

יצויין עוד, שמערכת ההיגוי של המעבורת בנויה באופן שהמעבורת מנווטת מן הקרקע, אולם לאנשיה יש מקום להשלות את עצמם כאילו הם המנווטים אותה. גם בהקשר לשאר המערכות הפועלות במעבורת, במבט שטחי נראה, כאילו הכל מופעל על ידי אנשי המעבורת, בעוד שלמעשה, כל המנגנונים החיוניים מופעלים על ידי מרכז הבקרה הנמצא בכדור הארץ.

באחת השנים הוחזרה מעבורת חלל לכדור הארץ. במשך הזמן נוצר בה מצב בלתי הגיוני בעליל. אנשי הצוות זנחו כמעט כליל את תפקידי המחקר שניתנו להם, וזמנם עבר באפס מעשה. עיסוקם הפעיל, היחיד והמגוחך היה טיפוח חליפות החלל שלהם, כמו היתה אך זו מטרת שליחותם. וכמו נועדו חליפות אלו לשרת אותם שנים רבות, אף לאחר שובם אל כדור הארץ. לבושתם וחרפתם הוברר עוד, שלצורך עריכת השיפוצים בחליפות החלל, הללו השתמשו בציוד היקר שנועד לביצוע עבודת המחקר. כתוצאה מכך הציוד נהרס והתבלה. מכשירים נוספים, שהיו מונחים כאבן שאין לה הופכין, התקלקלו אף הם.

למרות האכזבה המרה מאי ביצוע משימות המחקר, ולמרות הכעס המצטבר לנוכח בזבוז משאבי הטיסה היקרה והריסת המכשירים, בתחילה לא סטתה סוכנות החלל ממדיניותה, ולא שידרה אל צוות המעבורת מילות ביקורת. הדבר היחיד שנעשה מפעם לפעם, היה שיגור רמזים דקים שנשאו אופי של התראה בלבד. היו אלו הפרעות יזומות בזרימת החמצן, שיבושים באספקת המזון וכדומה. היה זה ניסיון, שמטרתו להזכיר לאנשי צוות המעבורת המרחפים בחלל, את תלותם בפיקוד הנמצא על כדור הארץ. הדברים נעשו מתוך תקווה, שעל ידי כך הם אכן ייזכרו בתפקידים שלמענם נשלחו לחלל, תפקידים שיש בכוחם הן לקדם את חקר החלל והן להעניק לאנשי הצוות כבוד, תהילה ועושר. אולם לאחר שההתראות נותרו ללא תגובה, לא נותרה לפיקוד אפשרות אחרת אלא החזרת המעבורת אל כדור הארץ בטרם עת. אנשי הצוות יועמדו לדין, ויהיו צפויים לעונשים חמורים ולביזיון רב, במקום הכבוד, התהילה והכסף הרב שהיו אמורים להיות מנת-חלקם.

צעד חמור זה, של החזרת המעבורת לכדור הארץ, התאפשר בעקבות חקיקת חוק מיוחד המעניק סמכויות למפקדה העליונה. מכוחו של חוק זה דנה המפקדה בראשית כל שנה בחידוש רשיון השהייה של כל טייס בחלל. לצורך דיון זה מרכזים את כל המידע שנאגר במשך השנה על אודות פעילותו של כל איש צוות במעבורת. הסיכום הסופי של המעשים ושל המחדלים קובע את גורלו של הנידון באשר להמשך שהותו בחלל. הוכח שאמצעי זה הינו יעיל ביותר. שכן לקראת הימים האחרונים של השנה תמיד ניכרת התעוררות גדולה בקרב טייסי החלל. לפתע מנצלים הם את זמנם ליתר פעילות מחקרית, ואף מנסים לתקן את המכשירים שנפגמו. בלשון טייסי החלל נקראים ימים אלו בשם: 'ימים נוראים'. מקור שם זה נובע מהמשמעות הגורלית שיש לימים אלו באשר לעתידם. בשל ריחוקם מכדור הארץ, הטייסים אינם מסוגלים לדעת את תוצאות הדיונים בגורלם. עובדה זו מגבירה את חרדתם, ומטרידה את מנוחתם, הספק ממלא את לבם, והינם חוששים שמא נחרץ גורלם לשבט, ובעקבות התנהגותם הבלתי אחראית יוחלט מיידית להפסיק את שליחותם. בסתר לבם מקווים הם, שניתנה להם אפשרות להישאר בחלל לתקופת מבחן נוספת, הם מודעים לכך שתיתכן גם פסיקה חיובית: ייתכן שיוחלט לקדם אותם בדרגה.

באם ייקבע שהם סיימו את תפקידם, בהכרח תוחש שיבתם ארצה. אמנם, ייתכן שפעילותם תימשך, אולם השכר העצום שהובטח להם יקוצץ או אפילו יבוטל כליל.

ספקות אלו משפיעים מאוד על מצב רוחם של האנשים. רבים מהם מתעוררים ומשתדלים לשפר את התנהגותם עד לבלי הכר. ההתבוננות באפשרויות השונות מחדירה ללבם את ההכרה, שלמעשה, חייהם תלויים להם מנגד. הינם מנותקים מקרקע מוצקה, ונתונים כל העת לחסדי מרכז הבקרה.

יש מהם המעמיקים חקר. שוקלים הם את המצב, ומהרהרים: גם אם נזכה בשנת שהייה נוספת בחלל, מה נאמר ביום שנחזור לכדור הארץ?! הן כל טייס חלל השב ממסעו בחלל לכדור הארץ, נקרא להציג את ממצאי מחקריו לפני מפקדיו. מה עגום הוא מצבו של איש-החלל שהתרשל בתפקידו, ולא שעה לאיתותים שקיבל ממרכז הבקרה. וגם את ה'ימים הנוראים' לא ניצל כדי להיטיב את דרכו, ועתה ניצב הוא בבושת פנים ובידיים ריקות. בושה זו תגדל לאין שיעור, כאשר הלה ינסה להציל את יוקרתו, ויציג לראווה את חליפת החלל ששכלל וקישט במשך כל זמן שהותו בחלל החיצון. או-אז תעלינה שאלות נוקבות ומכאיבות עד מאוד: 'כלום לא ידעת שבעולמנו אין כל ערך לחליפות אלו?! ההינך סבור כי לשם כך הושקע הון עתק בהכשרתך ובציוד שקיבלת?! האמנם לצורך מעשים חסרי ערך אלו נשלחת למרחק כה גדול?

שאלות אלו הופנו בודאי גם אל אנשי צוות המעבורת שהוחזרה. לעולם לא נדע מה היו תשובותיהם, אולם ברור שהללו יכלו לחסוך מעצמם סבל רב, אילו אך השכילו לנצל כהלכה את אותם ה'ימים הנוראים'.

הנמשל: עד כמה מגוחכים נראים בני אנוש, המקדישים את עיקר מאמציהם לענייני הגוף בלבד: לקידום כלכלי, לרדיפה אחר נהנתנות, נוחיות ומותרות, וזאת בשעה שהגוף אינו אלא 'חליפת חלל'. שהרי ניתן הוא לתקופה קצרה יחסית, כלומר כל עת שהותו עלי אדמות, ונועד אך ורק לשרת את הנשמה, שאינה יכולה להתקיים בעולמנו ללא מעטה חיצוני. אין ספק, שההיגיון מחייב, שסדרי העדיפויות של חיינו ייקבעו בהתאם לצורכי הנשמה הטהורה אשר בקרבנו. למען מטרה זו נשלחה היא לכאן ממרחק כה רב. ברור שלצרכינו הגשמיים חשיבות משנית בלבד בהשוואת הצורך בסיפוק צורכי הנשמה. אף שאנו עומדים על קרקע מוצקה, מצבנו דומה לאדם המרחף בחלל. בכל רגע אנו נתונים לחסדי הבורא. עלינו לפקוח את עינינו לאיתותים הנשלחים אלינו מדי פעם באמצעות שיבושים מכוונים באספקת צורכי הגוף והנפש שלנו, של יקירינו או של הסובבים אותנו. כך נדע להעריך נכונה את אשר לפנינו, ונזכה לעבור בשלום את 'טיסת החלל'. נשביע את רצון 'תחנת השיגור', ונזכה בכל השכר העצום הגנוז לנו לנצח.

בניית אתרים