הקדמה

מאמרים נוספים
הקדמה
אמונה וידיעה
חיפוש האמונה
התבונה מוליכה אל האמונה
מאמרים נוספים
העימות בין דת ומדע
התייחסות תורנית למדע
מציאות גשמית מול מציאות אלוקית
ההרגל – אוייב בניין האישיות הבוגרת
האמנם סותר המדע את תופעת הנס?
שידוד מערכות הטבע
מי מפעיל את חוקי הטבע?
כיצד מתייחס המדע לדת?
האם קיימת השקפת חיים מדעית?
בריאת העולם בראי המדע
השערת האבולוציה ומניעיה
הגיחוך שבמוטציה
הבריאה מוצא החיים
האבולוציה והשלכותיה על חיינו
הסתברות שואפת לאפס
כשלון ההשכלה והקידמה
מאמרים נוספים

התחום שרבים 'אוהבים' להצביע עליו כעל נקודת החיכוך הראשונה בין התורה למדע הוא שאלת מוצא העולם. היהדות מכריזה: "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ". אולם למדע שיטות שונות בנושא, חלקן אף כפרניות.

למעשה, בנקודה המהותית אינה קיימת כלל סתירה. התורה מצביעה על המקור האלוקי, העל טבעי, כמקור של הבריאה כולה, ואילו המדע כלל אינו עוסק בנקודה זו.

כל ההשערות, השיטות וההסברים עוסקים רק ב'רגע השני', ברגע שכבר היתה בו תחילת התהוות כלשהי. משם ואילך כל אחד מכיווני המדע פונה לדרכו שלו. ומדוע אכן אין המדע דן באופן מדעי על רגע ה'בראשית'? התשובה לכך הינה פשוטה: המדע עוסק אך ורק במה שנמדד, נבחן או נחקר. הרגע הראשוני, הרגע שבו נוצר הטבע, חורג מגבולות הטבע, ולא ניתן מהותית ועקרונית 'להכניסו למעבדה'. כאן מכריזה התורה: "בראשית ברא".

זאת ועוד, התורה מקיפה מבחינה רעיונית את כל עולמו של האדם. יש בה אמיתות ורגשות, קביעות מוסריות ומטלות מעשיות הנגזרות מהן. יש בה שיטות פילוסופיות ומחקריות העוסקות הן בדרכי ההשגחה העליונה והן בנבכי נפש האדם. התורה מתייחסת לכל שאלות המהות ומגלה בהן את עמדתה הצרופה.

לעומת זאת, המדע עוסק בקטגוריות כמותיות בלבד, ביחסים בין תכונות ועצמים. הוא אינו עוסק במהות התכונות והעצמים.

המדע אינו מסוגל להשיב על השאלה: 'למה?', אלא רק על השאלות: מה? איך? או כמה?. המדע אינו מעניק לנו ערכים. חקר הטבע אינו עונה על שאלות כגון: מה טוב ומה רע? מה מותר ומה אסור? אין משמעות לשאלה, האם החוק השני של ניוטון הוא 'טוב' או 'רע'. המדע מספק את היכולת, את הפוטנציאל לפעול, בלי להצביע על גורם מכוון.

מקס פלנק, חתן פרס נובל לפיזיקה, מעורר נקודה מהותית נוספת:

"לא תיתכן סתירה אמיתית בין דת למדע, מפני שהם משלימים זה את זה. כל אדם מעמיק נוכח לדעת, שהיסוד הדתי שבאופיו מחייב הכרה וטיפוח, כדי שכל כוחות רוח האדם יפעלו יחד באיזון והרמוניה. ואכן, אין זה מקרה שגדולי ההוגים בכל הדורות היו בעלי רגש דתי עמוק. המדע מעמיק בעקיפין את הערכים המוסריים של החיים, מפני שכל התקדמות בידע מעמידה אותנו פנים אל פנים עם המיסתורין של קיומנו".

מדענים רבים חשים שהתקדמות המדע, לא זו בלבד שאינה מרחיקה את האדם מהקשר שלו לרוחניות, אלא היא מקרבת אותו אליו יותר ויותר. בעומדו מול הסדר, ההרמוניה ומורכבות הבריאה, הוא חש שהוא ניצב בפני חידה עלומה. תחושה זו מביאה את האדם להכרה שסודות אין חקר טמונים בהוויה כולה.

מטרתה של חוברת זו להפריך את הטענה כאילו קיימת סתירה בין התורה למדע. גישה זו אין לה על מה להתבסס, ולעתים היא אף מגמתית. תחומי העיסוק שונים, ובנקודות המפגש לא ניטשת מלחמה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים