האם קיימת השקפת חיים מדעית?

מאמרים נוספים
הקדמה
אמונה וידיעה
חיפוש האמונה
התבונה מוליכה אל האמונה
מאמרים נוספים
העימות בין דת ומדע
התייחסות תורנית למדע
מציאות גשמית מול מציאות אלוקית
ההרגל – אוייב בניין האישיות הבוגרת
האמנם סותר המדע את תופעת הנס?
שידוד מערכות הטבע
מי מפעיל את חוקי הטבע?
כיצד מתייחס המדע לדת?
האם קיימת השקפת חיים מדעית?
בריאת העולם בראי המדע
השערת האבולוציה ומניעיה
הגיחוך שבמוטציה
הבריאה מוצא החיים
האבולוציה והשלכותיה על חיינו
הסתברות שואפת לאפס
כשלון ההשכלה והקידמה
מאמרים נוספים

האדם אינו מסוגל לחיות חיים תקינים ללא ידיעה מהי תכליתו, ולפי אלו עקרונות עליו לנהל את חייו. מרבית האנשים אינם מקדישים מחשבה לנושא זה, האדם קובע את דפוסי חייו בהתאם לדפוסי החברה בה הוא חי. אולם ברור, שתמיד קיימת השקפת חיים ברקע חייו של האדם, אם לא במודע, לפחות בתת-מודע. השקפה זו מקיפה את חיי האדם הן במישור הפרטי והן במישור החברתי.

המדע בונה לעצמו 'השקפת עולם מדעית'. לנוכח העובדה בה הוא מבקש 'לשחרר' את האדם מן הצורך להיעזר בדת, ומאחר שכל השקפת עולם היא מעצם מהותה דתית, המדע נאלץ להפוך את עצמו לתחליף של הדת. למעשה, התבוננות מעמיקה מורה לנו, שאין בכוחו של המדע לפתור את תעלומות הבריאה, והדבר נמצא מחוץ לגבולותיו. ננקוט דוגמה אחת מיני רבות:

אשה בהיריון. לדאבון לבה, התברר לה שעוברה לוקה במום. עתה היא עומדת בפני הכרעה מוסרית ממדרגה ראשונה: האם להפיל את העובר, ועל ידי כך להיפטר מבעיה שעלולה לשבש את כל חייה בעתיד, או להימנע מכך מתוך השקפה מוסרית שחיי העובר חשובים מאד, ואין כל הצדקה לרצוח יצור אנושי חי כדי 'לפתור בעיות'. ייתכן שאישה זו לא הרהרה מעולם בדברים אלו העומדים ברומו של עולם, שכן עד כה היא הלכה בתלם. אולם עתה היא ניצבת בפני הכרעה אישית גורלית, ולכן היא מחפשת סולם ערכים שיש בו פתרון נכון לבעייתה הקשה.

האם בכוחו של המדע לסייע לה לפתור את התלבטויותיה? אמנם הרופא מסוגל להסביר לה היטב את הנתונים ואת הסיכונים, אך חשוב להדגיש כי כאשר יאמר לה הרופא: "לפי דעתי את חייבת לעבור הפלה. את חייבת זאת לעצמך, לבעלך ולילדייך, אסור לך להביא להרס המשפחה", אין ספק שלא המדע הטהור או הרפואה מדברים מגרונו. דבריו תואמים להשקפת העולם שהוא בנה לעצמו, השקפה שאינה מכירה בחיים כערך הנעלה ביותר עלי חלד. זוהי השקפה סובייקטיבית שנקבעה על ידי אנשים מסויימים בהתאם לנתונים מסויימים, והיא ניתנת לשינויים. להשקפת עולם זו אין כל תימוכין אובייקטיביים, בלתי תלויים או מדעיים. 'השקפת עולם מדעית' אינה קיימת כלל.

ככל בני האדם, גם למדענים יש השקפות עולם, ובאותה מידה גם לאנשים שאינם מדענים יש השקפות עולם שאינן נופלות מהן בערכן. אולם, יש להדגיש, רק הדת מסוגלת לספק תשובה אמיתית לבעיות ערכיות. היא אינה שואבת את כוחה מן האדם, אלא מהבורא שברא את הבריאה וקבע את תכליתה. רק הדת מספקת סולם ערכים אחיד, בלתי משתנה ובלתי תלוי בנסיבות סביבתיות. בדת, ורק בה, מצוי הפתרון הן לשאלות חיים והן לשאלות היום-יום. הדת מקיפה את החיים ומציעה את פתרונותיה לכל מי שמעוניין לשמוע לדבריה ולצעוד לאור חכמתה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים