הצמחיה מעידה על הבריאה ועל הבורא

מאמרים נוספים
הקדמה
התבוננות באדם מקרבת אל האמונה
תקשורת בין תאית
תכונות האדם מאמתת את האמונה
מאמרים נוספים
מורכבות התא
הצמחיה מעידה על הבריאה ועל הבורא
עולמו של פרח
יצירות פאר בטבע
מורכבותו של צמח
'החיפושית המפציצה'
'חיפושית המוות' והשמרים
הכינה
קן הצרעה
תופעה 'מקרית'?
'נמלים חקלאיות'
ה'ראדר' ו'משבש הרדאר'
הפילים 'מדברים' בשקט
הדבורה
בין קורי העכביש
מאמרים נוספים

קליפת התפוח מעולה יותר מהאריזה המתוחכמת ביותר מעשה ידי אדם. קליפת הפרי מכילה שמן ההופך אותה לעמידה בפני מים. כך היא אינה ניזוקה מן הגשמים הכבדים היורדים במשך חודשי הצמיחה וההבשלה. נוסף לכך, לשמן זה יש ניחוח מיוחד, המעורר רצון לאכול את הפרי. לקליפת הפרי יש תפקידים נוספים. צבעה מצביע על מצב בשלותו. כל עוד הקליפה ירוקה, היא מודיעה שהפרי עדיין אינו ראוי לאכילה. כאשר הקליפה מאדימה, היא כביכול מכריזה שהפרי כבר בשל ואפשר לאכלו. לצבע הקליפה יש תפקיד נוסף. מטרתו לעורר את תאבונו של המסתכל. הפיתוי העיקרי לאכול את הפרי נמצא בקליפתו. כשם שיופיים של אנשים צעירים מתוכנן כדי לעודד את הילודה, כך גם יופי התפוח מתוכנן לעידוד האכילה.

לפנינו מוצר מזון הארוז באריזה שתכונותיה הן: (1 עמידה בפני מים. (2 הצגת תמרור צבעוני המורה על מידת בשלותו של הפרי. (3 היא צבעונית כדי לעורר את תיאבון המסתכל. 4) היא מבושמת בניחוח מעורר תיאבון. אלו הן כמה מן המטרות של קליפת הפרי. כאשר הפרי בשל, הוא כביכול דורש שיאכלוהו, שאם לא כן יירקב. צבע קליפתו נאה במיוחד כאשר הוא בשל, לא קודם לכן, ולא לאחר מכן. אם כן, ברור, שהמטרה של בריאת התפוח היא שהוא ייאכל, ואף ברור שיש רצון שמטרה זו תתגשם.

נוסף לכך, לפרי יש גבעול המשמש: (1 משענת לתפוח התלוי עליו. (2 צינור מים המשגר אספקה, ודרכו מועברים החומרים שיונקים השורשים מן האדמה במעליות חבויות לתוך הפרי הצומח. גם אם יוכלו אנשים ללמוד אי פעם, כיצד להפיק מן האדמה את החומרים שהפרי מורכב מהם, בודאי המכונות שיידרשו למטרה זו תהיינה מסובכות וכבדות ביותר, וכלל לא תדמינה לגבעול הקטן.

אין ספק שמערכת כה מורכבת ונפלאה של הפיכת חומרי אדמה לפרי מוכן לאכילה, מופעלת באמצעות מכונות שעוצבו בידי חכמה עליונה.

גבעול הפרי מתפקד בצורה מופלאה מבחינה נוספת. הוא אוחז בפרי בחוזקה, רק כל עוד הפרי אינו בשל. כאשר הפרי אינו זקוק יותר לעץ, והוא ראוי לאכילה, הגבעול מרפה את אחיזתו מן הפרי כדי לאפשר לו להיקטף בקלות. זאת ממש כאילו היה לו מתקן המתאם את זמן שחרורו מן העץ באופן אוטומטי. פרט זה משמש הוכחה נוספת לתכליתיות הפרי - הוא נוצר כדי שייאכל. הנוזלים נתונים בתוך הפרי באופן שלא יישפכו החוצה ולא יאבדו כאשר פותחים אותו. הנוזל והמוצק מתאחדים בצורה מתוחכמת, כך שניתן בהחלט לפתוח את הפרי בלי שיישפך המיץ החוצה. הסוכרים והחומצות מחוברים יחדיו באופן מופלא, כך שהפרי הבשל אינו חמוץ מדי, וגם אינו מתוק מדי.

ניתן להבחין, אפוא, במבנה התכליתי של התפוח. כביכול הוא גדל, ועליו כתובות המלים: "בוא ואכול אותי!" התפוח 'מדבר' בצורה ברורה ביותר. לתפוח יש מסרים נוספים בעבורנו, נבהיר אותם בהמשך.

הזרעים מונחים בתוככי התפוח בתא המוקף קירות קשיחים, עשויים חומר דמוי פלסטיק. חומר זה מגן על הזרע שלא ייפגע על ידי החומציות המצויה במיץ הפרי. כמו כן, הוא גם מגן על הזרע שלא ייאכל עם הפרי, כי חומר נוקשה זה קשה ללעיסה. כל זרע עטוף בקליפה קשיחה, קשה כעור, המגינה עליו מתהפוכות רבות, כולל מסע אפשרי באיברי עיכול של בעל חיים.

אם כן, מונחת לפנינו אריזה של מזון עסיסי הגדלה על העץ, אריזה שלאחר אכילת תכולתה, נמצא בתוכה קופון, המזכה את מי שמוצא אותו באריזה נוספת. האדם האוכל נהנה מן הפרי ופולט את הזרעים. הם מתפזרים על גבי הקרקע, וכך מובטחת האספקה העתידית של פירות חדשים על ידי החכמה העליונה הצופה הכל, חכמה שאינה מתעלמת משום פרט.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים