'חיפושית המוות' והשמרים

מאמרים נוספים
הקדמה
התבוננות באדם מקרבת אל האמונה
תקשורת בין תאית
תכונות האדם מאמתת את האמונה
מאמרים נוספים
מורכבות התא
הצמחיה מעידה על הבריאה ועל הבורא
עולמו של פרח
יצירות פאר בטבע
מורכבותו של צמח
'החיפושית המפציצה'
'חיפושית המוות' והשמרים
הכינה
קן הצרעה
תופעה 'מקרית'?
'נמלים חקלאיות'
ה'ראדר' ו'משבש הרדאר'
הפילים 'מדברים' בשקט
הדבורה
בין קורי העכביש
מאמרים נוספים

כל צמח וחי המצויים בעולם נבראו בצורה המאפשרת להם לתפקד ביעילות. כל אחד מהם מהווה עדות על הבריאה כולה, כפי שאומר דוד המלך: "יודוך ה' כל מעשיך" (תהילים קמה, י).

נבחר באקראי אחד מבין טריליוני העדים. נאזין לעדותו של זחל 'חיפושית המוות':

יצור רפה ורך זה מפלס את דרכו מבעד לעץ. הוא מסוגל ללעוס את העץ, לבלוע אותו ולעכלו. בתעלת העיכול שלו מצויים כיסים של צמחי שמרים, המתפקדים כמבשלת שיכר, והם המעכלים את חומר העץ. כיצד השיג הזחל את צמחי השמרים? הרי הם לא היו בתוך הביצה שבקע ממנה?

לחיפושית האם יש שני כלי קיבול של צמחי שמרים, הממוקמים ליד פתח הטלת הביצים. היא מטילה את הביצים, ולקליפת כל אחת מהן דבוקים צמחי שמרים. כאשר הזחל מכרסם בדרכו החוצה את קליפת הביצה, הוא בולע חלק מצמחי שמרים אלו.

האם אירוע זה הינו תוצאה של מוטציית גנים אקראית? האם הדבר מעיד על מצב של מעבר? האם נתקלים אנו באיברים חצי-מושלמים "בדרכם להתפתחות שלמה יותר"? האם אנו רואים בעינינו שלבי ביניים כלשהם בין צורה נחותה לצורת חיים גבוהה יותר? כל פרט מורכב מאין ספור פרטי משנה ומפרטים משלימים, וכולם מתאימים בשלמות לתפקידם הפרטני ולתפקודם המשותף.

תיאומים מופלאים אלו וביליוני אחרים גודשים כל פינה על פני כדור הארץ. עדותם בולטת, והם מעידים בבהירות על מתכנן-על שברא אותם יש מאין.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים