התעלומה הגדולה בהיסטוריה

מאמרים נוספים
התעלומה הגדולה בהיסטוריה
בניגוד לחוקי ההיסטוריה
למרות הרדיפות
למרות מספרם המועט
מאמרים נוספים
עם הנצח ואל הנצח
תעלומה גדולה יותר
אתה הפלא הגדול של ההיסטוריה
מאמרים נוספים

חידה אפופת מסתורין מעסיקה את ההיסטוריונים, את החוקרים, את הסופרים ואת הוגי הדעות מאז שנות קדם.

ההיסטוריה זורמת בקצב מואץ. העולם מתקדם ומשתנה – תרבויות פורחות, מתנוונות ונכחדות; אימפריות קמות, צוברות עוצמה ושוקעות; עמים חדשים עולים על בימת ההיסטוריה, משחקים תפקיד מזערי או ראשי ונמוגים אל ערפילי הזמן: אישים רבי השפעה נשכחים; שינויים ותמורות ללא הרף בתולדות האומות.

העמים, כמו האדם, הם בני תמותה. האדם-סופו למות, זה חוק הביולוגיה. העמים-סופם לשקוע, זה חוק ההיסטוריה!

למרות הכל, עם אחד אינו משתנה, אינו נעלם, אינו נכחד. הוא ניצב , מזדקר לעין, מתעקש לרשום את שמו בכל אחד מדפי ההיסטוריה, הוא אינו בן תמותה. זהו העם היהודי!

סרוק את נבכי ההיסטוריה, חפש בין גווילי הזמן, האם תמצא עם קטן ונרדף ששרד לאורך דורות רבים כל כך? כל לאום שפרח, נבל בבוא עתו. כל אומה שזרחה כשמש בצהריים, שקעה במחשכי הלילה. שבטים שהסתתרו בפינות נידחות של העולם, שרדו כל זמן שציוויליזציה אחרת לא הגיעה אליהם. אולם מה נותר לאחר שנחשפו להשפעות זרות?

העם היהודי, למרות פיזורו הרב, על אף היותו מעורב בחיי היומיום של תרבויות רבות עוצמה, על אף הסכנות, האסונות, הפגיעות וניסיונות ההשמדה – ממשיך להתקיים. הוא הוכה, הוא הוספד, והוא קם לתחייה מבין המתים.

"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", הכריז המן בימי האימפריה הפרסית. את העם המוזר צריך להשמיד, טען אדם זה, שריכז בידיו את מלוא העוצמה באימפריה האדירה ששלטה על 127 מדינות. אימפריה? מי זוכר אותה? ולעומתה, העם היהודי המושפל והגולה, ללא חבל ארץ, ללא עוצמה פוליטית, ללא שלטון מדיני, שרד והמשיך להפר את חוקי ההיסטוריה.

 

הסופר והמשורר הגרמני המומר, היינריך היינה, אמר: "עמים התרוממו ונעלמו, מדינות פרחו ונבלו, מהפכות סערו על פני האדמה, והם היהודים, היו רכונים על ספריהם, ולא הרגישו כלל בסופת הזמן שחלפה על ראשיהם".

  

 

ארנולד טוינבי, מגדולי ההיסטוריונים של המאה העשרים, סוקר בספרו Study of History  Aאת עלייתן ושקיעתן של עשרים ואחת תרבויות: המצרית, האנדית, הסינית הקדומה, הכרתית, השומרית, המאיה, הסורית, ההודית הקדומה, החיתית, ההלנית, הערבית, הפרסית, ההינדואית, המקסיקנית, היוקטנית, הבבלית, הנוצרית-אורתודוקסית ברוסיה, הנוצרית-אורתודוקסית מחוץ לרוסיה, תרבות המזרח הרחוק ביפן ובקוריאה, אבל... הוא כותב:

"שמירת הזהות הלאומית על ידי אומה ללא עצמאות מדינית, ללא שפה מדוברת אחידה, אומה שאינה מרוכזת במקום אחד, אלא מפוזרת בכל קצוות תבל, נתונה לרדיפות נוראות ללא הרף – זוהי תופעה כה בלתי רציונלית, שלמולה ניצב כל היסטוריון פעור פה".

 

"מוזר – אין עם בהיסטוריה של המזרח, שיש לו היסטוריה מוזרה יותר מאשר ליהודים.

מוזר יותר, שהדת העתיקה של היהודים המשיכה להתקיים, בעוד כל הדתות של כל הגזעים העתיקים בתקופה הטרום-נוצרית נעלמו.

מוזר עוד יותר, שהדתות 'החיות' של העולם, כולן בניות על רעיונות שנלקחו מהיהודים. הבעיה איננה אפוא מה קרה, אלא מדוע זה קרה כך? למה ממשיך גזע זה להתקיים? מדוע חיה היהדות? לא נוכל לתת תשובה לשאלות אלה... פה הייחוד היהודי".

(ההסטוריון ט"ר גלובר)תגובות הוסף תגובה
1.נו זה ברור אבל הכתבה קולעת ונכונה אהבתי אחלה אתר (לת)שלום12/07/07
2.מאמר מרשיםמישהו16/05/09
בניית אתרים