עתידו של עם הנצח

מאמרים נוספים
התעלומה הגדולה בהיסטוריה
בניגוד לחוקי ההיסטוריה
למרות הרדיפות
למרות מספרם המועט
מאמרים נוספים
עם הנצח ואל הנצח
תעלומה גדולה יותר
אתה הפלא הגדול של ההיסטוריה
מאמרים נוספים

הבורא הבטיח שעם ישראל יהיה נצחי. כשם שהבטחתו מתקיימת לעינינו כבר ארבעת אלפים שנה, כך בטוחים אנו שבקרוב תתקיים גם הבטחתו בדבר הגאולה השלמה: קיבוץ נידחי ישראל, חזרת מלכות בית דוד ובניית בית המקדש כמובא בתורה:

 

"ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים... והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטבך והרבך מאבותיך... כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך."

(דברים ל') 

לקראת גאולה זו צועד היהודי מאז ראשית ההיסטוריה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים