טריוויה יהדות


מוגשת לפניכם סדרת מבחנים אמריקנים במגוון נושאי יהדות.
לכל שאלה 4 תשובות, כאשר תשובה אחת היא הנכונה.
בעת הלחיצה על התשובה הנכונה, יפתח מסך ובו יינתן הסבר קצר אודות התשובה.
לעתים, ההסבר מהווה גם חומר רקע לשאלות הבאות.
כאשר הלחיצה על התשובה הנכונה היא הלחיצה הראשונה זוכים ב- 4 נקודות.
כאשר הלחיצה על התשובה הנכונה היא הלחיצה השניה זוכים ב- 3 נקודות.
כאשר הלחיצה על התשובה הנכונה היא הלחיצה השלישית זוכים בנקודה אחת.

מנהגי ראש השנה
14 שאלות
מנהגי יום הכיפורים
14 שאלות
מנהגי חג הסוכות
11 שאלות
ההיסטוריה המובילה לחנוכה
27 שאלות
מנהגי חנוכה
12 שאלות
סיפור מגילת אסתר
15 שאלות
מנהגי פורים
10 שאלות
מנהגי חג פסח
10 שאלות
סדר ליל הפסח
13 שאלות
עשר המכות
14 שאלות
חג השבועות
מנהגי חג השבועות
12 שאלות
ימי בין המצרים
12 שאלות
בניית אתרים