יום הכיפורים כ"תכנית הבראה"
באים אנו בעינים מושפלות ואומרים: טעינו, לא הצדקנו את הציפיות שתלית בנו, את הציפיות שתלינו בעצמנו.

שעירי יום הכיפורים
בבית המקדש ביום הכיפורים הוטל גורל על שני שעירי עזים, האחד הוקרב לה' והשני נשלח לעזאזל.

פרשת דרכים של שעירי יום הכיפורים
שעירי יום הכיפורים מסמלים את מידת העקשנות שבנפש האדם, השאלה היא לאן יצעד עימה בנתיב המוליך למקדש או בזה המוביל לעזאזל?

"לפני ה' תטהרו"
אבק של תקופת חטאים ועוונות מתנער בהגיע יום קדוש זה. מתחת להררי האבק והשיגרה, מתגלה הנשמה היהודית במלוא יפעתה.

יום הכיפורים – יום טוב לנפש
יום הכפורים הוא, אמנם, יום חג, אך לא חג גשמי. נהפוך הוא: ההתקרבות לה' ביום זה, תובעת מן האדם להתרחק מן הצרכים הגשמיים ולשלול אותם כליל. שלילת צרכי הגוף היא התרוממות רוחנית להתעלותה של הנשמה.


האושר שבעינויי היום
מציאותו של הקב"ה בתוכנו ביום זה וקרבתו אל כל אדם, הקורא לו באמת – מבטיחה, שמאמצי האדם להשליט מחדש את המערכת השכלית על המערכת היצרית – יוכתרו בהצלחה.

מנגנוני התשובה
השופר הוא "מנגנון עזר" לעורר את האדם לתשובה. וכה אמר הרמב"ם: "אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב – רמז יש בו, כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחיזרו בתשובה.

בניית אתרים