ארעי ושמח
אנחנו רגילים לראות את העולם הזה כדבר ממשי, ואילו את העולם הבא כמשהו ערטילאי, הדורש מאמץ של אמונה כדי להתחבר אליו. לאמיתו של דבר, העולם שאנו חיים בו הוא הוא העולם הערטילאי, ארעי ולא נצחי, מחזה תעתועים סוחף, שיום אחד יגיע אל סיומו.


זכר לענני כבוד
הסוכות בהן הושיבנו ה' במדבר רומזות על ההנהגה הניסית. ארבעים שנה לא חסרנו דבר. נסיעה חלקה על גבי ענני כבוד, בלי נחשים ושאר מזיקים, מעיינות ונהרות עד לפתח הבית - בגדים המתאימים ללובשיהם - ומן היורד יום יום מן השמים לעמלי תורה. שלמות!


והיית אך שמח

ארבעת המינים

ארבעת המינים

מבצר ושמו סוכה
אדם יוצק 400,000 מטר רבוע בטון, מציב 40,000 דלתות, מתקין 43,000 חלונות, מפעיל 99 מעליות, מדליק 200,000 נורות חשמל, ובסוף מתרווח על המרפסת עם בירה צוננת. יש לו בית, נכון? לא בטוח!

סוכה על אם הדרך
הסוכה מלמדת את האדם להפקיד את קיומו ואת הגנתו בידי בוראו. אוצרות הטבע ורוח האדם לא נועדו לשלוט, כי אם לשמש אמצעי לעבודת ה'. רק הודות לקיום רצון הבורא ניתן לצפות לקיום אושרם של הפרט ושל הכלל.

לִקְחֵי ארבעת המינים
בזכות ארבעת המינים הללו יכפר לכם אלוקיכם על כל עוונותיכם שנעשו בארבעת איברים אלו: הלב, השדרה, העיניים והפה!"

שובע שמחות את פניך

הבטחון והשמחה

ושאבתם מים בששון

שמחת ישראל והתורה

חג הסוכות

זכר לענני כבוד

שמחה ללא מיצרים
בין כל המועדים רוויי השמחה נתייחד מקום מיוחד לחג הסוכות שכל מהותו אומרת שמחה. מהו המיוחד בסוכות שבו מובלטת השמחה יותר מכל שאר המועדים?

מעל לשמש
איך אפשר לומר על עולם כה יפה "הבל הבלים"? העולם סביב קורן רעננות. הוא מעורר סקרנות ועניין. הצבעים, הטעמים, הקולות. קלדיאוסקופ של מראות - הכל מושך את הלב, מעורר וממריץ. אלף התנסויות ממתינות מעבר לפינה. האם ניתן להכריז על כל אלו שאינם אלא הבל ורעות רוח?

ארבעה מינים
כשם שארבעת המינים מהווים מבחינת קיום המצווה יחידה אחת, ולא ניתן לקיים את המצוה ללא אחד מהם, כך גם כל השכבות המרכיבות את עם ישראל וכל סוגי האנשים המצויים בו, משלימים האחד את רעהו. מצוות ארבעת המינים מרמזת לארבע שכבות הציבור שמהן מורכב עם ישראל.

   

בניית אתרים