עשרה בטבת באספקרליית הדורות
עם ישראל נכנס לארצו בתקופת יהושע בן נון כדי לשבת בארץ ישיבת עולם. העוונות גרמו שישיבה זו נקטעה לאחר כעשרים דורות. אנו מייחלים שבזמן הגאולה השלימה, שתבוא במהרה, נזכה לגאולת נצח ולבנין בית המקדש השלישי בתפארתו.

המצור
בעשרה בטבת החל המצור על ירושלים. אמנם בית המקדש חרב לאחר שלוש שנות מצור, אולם ההתחלה היא זו שקבעה את המתרחש. מאותה שעה ואילך החלה ההתדרדרות עד לסוף המר.

הבקעת המצור
המצור של האוייבים על ירושלים משמש כמשל למצור שמטיל היצר הרע על ליבו של האדם. גם דרכי המאבק מול היצר נלמדים מתחום המלחמה באוייב המקיף את העיר ומעוניין להבקיע את חומותיה.

מעגל השנה
החגים, התעניות ויתר התאריכים היהודיים בשנה, אינם ימי זכרון בלבד למאורעות שהתרחשו בעבר. בכל שנה ושנה, באותו תאריך, חוזרת המשמעות הרוחנית שהופיעה בעבר, והיא זו שקובעת את התייחסותנו ליום מיוחד זה.

הגדשת הסאה
החורבן שהחל בעשרה בטבת תחילתו בחטאים שנעשו בדורות קודמים, בתקופתו של מנשה מלך ישראל. אולם אט אט התווספו עוונות. המצור החל כאשר הוגדשה סאת העוונות. תהליך דומה, חלילה, עלול להתרחש שוב בחיי הציבור ובחיי הפרט. הבורא מאריך אף וממתין, עד שמגיע השלב הקריטי.

בניית אתרים