ארץ מצמיחה מצוות
מי שלא קהו חושיו, מי שמסוגל עדיין להרגיש את ארצו בצורתה הקמאית, הבראשיתית, וחכמי ההלכה היו כאלה, חש בלבו את שמחת ארץ ישראל המתחדשת והמתרעננת, ושמח עמה.

אמונה וחינוך
אם תחסר לנטיעה הרכה תמיכה מתאימה, היא עלולה להתפתח בכיוון בלתי רצוי. כך גם האדם! הוריו ומוריו חייבים לשמש לו כמשענת.

שבעת המינים
ט"ו בשבט הוא גם חגו של האדם היהודי. ביום זה מתחדש כח האדמה שבארץ ישראל להניב את תנובתה, להוציא את פירותיה ולהראות שבחה.

בראש השנה לאילנות
שם.. שם... במעמקי תהום, במצולות האדמה האטומה, כבר עולה ביום זה השרף באילנות. שם בפנים, עמוק, בבטן האדמה, שם כבר מתרוננת צמיחה חדשה, חיים חדשים.

"כי האדם עץ השדה"
תכלית בואו של האדם לעולם היא כדי לשפר את לבו ומידותיו. רק בהצטרף יחדיו עשרות ומאות פעמים שעשה את הדבר מתוך מחשבה ורצון לבו, יזכה לשינוי המבורך.

אקולוגיה ויהדות
הרבה דורות לפני שתנועת 'גרינפיס' באה לעולם, הם נאבקו בזיהום נחלים, דאגו לבעלי חיים בסכנת הכחדה, ואף גיבשו תפיסה מקורית על אודות איכות חיים רוחנית. נא להכיר: "מפלגת הירוקים" העתיקה ביותר בעולם!

עצי הגן
דממת הוד שררה לה בגינה, חרש הרכינו האילנות את ראשם בתפילה נרגשת, תחושת 'גילו ברעדה' עטפה אותם, דמעותיהם הנכספות, המבקשות על עתידם ועתיד פירותיהם נמהלו בטיפות המטר, ותחינה חרישית מילאה את הגן...

שורשים
"כי האדם עץ השדה" - קיימת הקבלה בין האדם לעץ, אולם בעוד שהעץ יונק מהאדמה, האדם מקבל את השראתו ויכולתו לכוון את דרכיו מהשראה עליונה.

יום שמחה
ט"ו בשבט הינו "יום מפגש" בין הבורא שהשגחתו חופפת על כל היקום והטבע ובין הנבראים.

העץ ואנחנו
ט"ו בשבט חל באמצעו של החורף. כאשר העצים בשלכת וכמעט שלא ניכרת ההתעוררות מתרדמת החורף, אולם בתוככי העץ כבר נאגרו הכוחות והאוצרות להמשך הדרך.

תאריך הקורא להתבוננות
המצוות שאנו מקיימים ביבול השדות משרישות בליבנו את העובדה שהארץ ויבולה היא של כל ישראל. ואנו, בעלי הקרקע, הופקדנו לתת חלק מהיבול לנזקקים לה.

בשורת האביב בעיצומו של החורף
למרות שניצבים לפנינו עוד חודשי חורף ארוכים, חוגגים אנו את תחילת האביב. כבר עתה נמצאים בכח אותם סממנים שיאפיינו את האביב ואת פריחתו.

 

בניית אתרים