"משנכנס אדר מרבים בשמחה"
האמנם ניתן להגיע לשמחה פנימית ואמיתית? כיצד ניתן להחדיר שמחה ללב? השמחה קשורה לעולמו הפנימי של האדם.


כולם תורמים את חלקם
למרות שהאדם יכול לבחור את מעשיו כרצונו, הבורא מסובב את המעשים ומכוון אותם לתוצאות הרצויות לו.


הנהגה נסית בתוככי הטבע
השתלשלות המאורעות לאורך השנים בהן התרחש סיפור המגילה סתר את ההשקפה הכפרנית שהכל מקרה.


חגי ניצחון זרים לרוחנו
חגי ישראל נקבעו לזכר הניסים והנהגות מיוחדות של הבורא כלפי עמו ישראל.


פורים, חג האחדות היהודית
חג הפורים הוא האחווה והאחדות שבין כל היהודים. נושא זה מודגש הן בהתרחשויות שהביאו לנס הפורים והן במצוות שאנו מקיימים ביום זה


"עד דלא ידע"
מהי המשמעות של מצוות ההתבסמות בפורים? מה היא מסמלת וכיצד היא קשורה למהלך הנס בו ניצלנו מגזירת הכליה של המן צורר היהודים?


משלוח מנות
אחת מהמצוות היחודיות של פורים היא משלוח מנות, המביאה לאחווה ולהגברת השלום.


תורת מרדכי מול המן ושיטתו
המאבק בין מרדכי להמן נשא אופי רוחני. המן הוא נציגה של השיטה העמלקית וכל רעיונותיה ומאידך מרדכי מייצג את תורת ישראל.


 

בניית אתרים