השמח מנצח

התורה מצילה
ברגע בו קורסת גאוות האדם, הוא מגיע מיד אל האמת האמונה ולכל ההשגות הגבוהות והנעלות ביותר בעולם.


אין קטרוג למטה – בלא קטרוג למעלה
הצרה החלה מסעודת המשתה של אחשוורוש, אליה הלכו היהודים בניגוד להוראתו המפורשת של מרדכי, שאין ללכת לסעודתו של אותו רשע. מרדכי הזהיר והתריע, אבל היהודים לא שמעו.


"שושנת יעקב"
כשכולם כאיש אחד בלב אחד ובראייה אחת, ראו במנצח, את "תכלת מרדכי".
לא בתכלת של לבוש המלכות, אלא בתכלת של מרדכי, כפי שהיא, בעוצמתו היעקובית!


מגילת הסתר
שילוב מדוקדק שבין מעשים ומאורעות, המודגש במגילה, והגילוי שאין מקרה שקורה לריק, אלו הן הבשורות של מגילת אסתר, והלקח שעלינו להפיק ממנה.


סיפור מגילת אסתר
לא בכוחה הגיעה אסתר אל המלך, לא בשתדלנותה ביקשה לפעול – אלא ברוח של קדושה וטהרה, מתוך הכרה וידיעה כי כל אשר מתרחש כאן למטה, בארץ – מושפע ונגזר מההתרחשויות האמיתיות אשר זירת פעולתן הינה בשמי רום, גבוה מעל גבוה למעלה מהשגתנו!!


מגילת הסתר
מגילת אסתר מתארת עשרות אירועים שהתרחשו במהלך תשע שנים. ל"פאזל" גדול המתאר את התמונה הנשגבה של הצלת עם ישראל.


הפרט הקטן

   

בניית אתרים