מלחמה לדורי דורות
אין באפשרותנו כיום לזהות מי מהאומות הוא צאצא של העמלקים הקדמונים. אולם למרות זאת עמלק עדיין לא נמחה מן העולם, ופירותיו עדיין צומחים בכל עבר. לפיכך, מצוות זכירת מחיית עמלק שרירה וקיימת.


למה דוקא אסתר?
אסתר עלתה על כסא המלוכה של סבה שאול, כדי לקיים מחדש את צו האלוקים ולסיים את מלאכת מחיית עמלק.


שנאת המן

הנבואה הגורלית
ממלכות קמות ואומות אחרות נופלות, אך עם ישראל הקטן וחסר ההגנה, ממשיך את דרכו תמיד עד לבואה של הגאולה השלימה ולבנינו המחודש של בית מקדשנו.


עמלק
רק לאחר סילוקו של עמלק, יכול עם ישראל לבנות את בית הבחירה. רק לאחר שסולקו המפריעים המתנגדים לכל הרוחניות הקיימת בעולם, ניתן להקים את בית הבחירה שיביא לשלמות הרוחנית של עם ישראל.


מלחמת ד' בעמלק
יותר משלשת אלפי שנים עברו מאז שאמר משה: "מלחמה לד' בעמלק מדור דור". אין אפשרות כי הכוונה היא רק לעמלק וצאצאיו, אלא לכל אותן מעצמות הממשיכות לשאת את דגלו, בהיותן צאצאי עמלק הרוחניים ויורשי עקרונותיו.


ארבעה ערכים
ארבע פרשיות שאנו קוראים בחודש אדר מכוונות כנגד ארבע לשונות של גאולה. פרשת "שקלים" כנגד "והוצאתי" פרשת זכור כנגד "והצלתי" פרשת "פרה" כנגד "וגאלתי" פרשת החודש כנגד "ולקחתי".
עצת המן

   

בניית אתרים