שמחת חודש אדר
העבודה הרוחנית המיוחדת לחודש אדר, להרבות בשמחה לנוכח השגחת הבורא וישועתו.


"ונהפוך הוא"
ההתרחשויות שאירעו במהלך המאורעות המתוארים במגילת אסתר, היו בלתי צפויות לחלוטין. מושג "ונהפוך הוא" מאפיין את ניסי פורים ואת מהותו של יום זה


"איש יהודי היה"
דרכו של עם ישראל לאורך הדורות, מצטיינת בייחודיות, מקוריות ואי ההגררות אחר אופנה חולפת.


  

בניית אתרים