רשב"י ובנו במערה
הסתתרותו של רבי שמעון בר יוחאי במערה הביאה לגילוי של שפע סודות טמירים ממרום.

יומו האחרון של רבי שמעון בר יוחאי
ביומו האחרון עלי אדמות הותר לרבי שמעון בר יוחאי לגלות סתרי תורה רבים. הוא ניצל יום זה עד תום ומסר דברים אלו באזני גדולי תלמידיו

מצות ספירת העומר וליקחה
הספירה משמשת כמשל לחיים עצמם. כשם שהספירה שימשה כדרך לקבלת התורה, כך חיינו משמשים כדרך לרכישת עולמות רוחניים.

תולדותיו של רבי שמעון בר יוחאי
האהבה והחיבה ששררו בין רשב"י לתלמידיו סייעו מאד לאיכות לימודם, להגברתו ולהפיכתו לחלק נכבד מהלימוד של כל עם ישראל.

בניית אתרים