פנינו לעתיד
אנו מאמינים שמצבנו הרוחני הוא הקובע את גורלנו. אילולא החטאים לא היו האוייבים מבקיעים את חומת ירושלים. מסיבה זו פועמת תקוה בליבנו ששיפור המעשים יביא לעתיד טוב יותר, לישועה ולנחמה.

מגן עדן לעגל הזהב
אחד המאורעות המצערים שאירעו בי"ז בתמוז היה שבירת הלוחות בעקבות חטא העגל. היה זה המשכו של תהליך ממושך שהחל בחטא עץ הדעת, עוד בהיות אדם וחוה בגן עדן.

לבכייה יש תפקיד
הבכי, אותו אנו בוכים בתשעה באב, מבטא את הקשר הבלתי נפסק עם הבורא. קשר זה הולך ומתחדש, למרות החורבן שאירע ביו ם זה.

אילו חיינו בדור החורבן...
החכמה, התורה ויתר הסגולות בהן נתברך עם ישראל, נבעו מהקשר של העם לקדושה ששרתה בבית המקדש. עם החורבן, חלה נסיגה בכל התחומים. הציפיה לגאולה כוללת גם ציפיה לשובן של סגולות אלו.

בית המקדש – פיסת גן עדן
האבלות על חורבן בית המקדש אינה מתמקדת רק בבנין שחרב ובעבר שנגוז. בית המקדש היוה עבורנו "פינה של גן עדן בעולם הזה". יחד עם זאת, הצער על חורבנו מקדם את בניינו המחודש של בית המקדש ואת חזרתה של תפארתנו.

מה שחסר
ירושלים אינה בנויה כבעבר, חסרה נשמתה של העיר, בית המקדש והמוני העולים לרגל. חסרה גם השראת השכינה ששרתה בבית המקדש.

לקחי החורבן
חורבן בית המקדש לא היה פתאומי, הוא התקדם שלב אחרי שלב. ארבע הצומות מסמלים שלבים אלו

הצום על חורבן בית המקדש
ימי הצום תורמים להחדרת ערכי קודש ללב ומסייעים להתרחקות האדם מהסיבות שגרמו לחורבן.

ניסים ומשמעותם
בניסים התמידיים שהתחוללו בבית המקדש טמונים היו מסרים רוחניים שהורו על גובה נשמתנו וקדושתה ועל יכולתנו לעמוד איתנים גם בעת משבר.

חשיפת הכותל המערבי
הגויים ניסו במשך מאות שנים להסתיר את הכותל המערבי הגלי אשפה. לבסוף הוסרה האשפה והמקום הפך למקום תפילה ותחינה לפני הבורא.

צער על החורבן
את הצער על החורבן חייבים אנו לנצור בליבנו. לא די בכך שנזכר בחורבן ובגלות בעת צרתנו. עלינו לחיות את החורבן באופן תמידי.

מרידת בני עיר המלוכה
הכמיהה לגאולה שוכנת בלבבות בהתאם להשגתו של האדם. יש המחכים לשפע שתביא הגאולה ולהפסקת הצרות, יש המכירים את ארמונו של המלך פנימה, אך רק המלך לבדו מכיר את אוצרותיו ואת משמעותה של הגאולה השלימה.

בזמן שבית המקדש קיים
הבורא משיב לאדם כגמולו הטוב. נקדימון בן גוריון פעל כל כולו למען העם וה' החזיר לו את פועלו באופן מופלא.

העונש ולקחו
העונש הניתן משמים מתקן את הרקע לחטא, מסייע לאדם להבין מדוע שגה בדרכו. העונש יוצר תקוה לעתיד טוב יותר, עתיד המצוייד בעבר שנלמד לקחו!

האסון היה צפוי
העונשים הכבדים ביותר הבאים על עם ישראל, באים לאחר אזהרות חוזרות ונשנות, ולאחר שהוברר שאפסה כל תקוה לשיפור הטעות בת הדורות שהשתרשה בעם.

היכן נמצאים כלי בית המקדש?
שמועות רבות, חלקן מבוססות יותר וחלקן פחות, מספרות על המצאותם של כלי בית המקדש במקומות שונים ברחבי העולם העתיק. דומה שלא נדע את האמת עד להקמתו של בית המקדש השלישי במהרה בימינו.

 

בניית אתרים