מנהגי ראש השנה
 
כנגד מה מכוונים 40 הימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים? (שאלה 1 מתוך 14)
 ימי ההמתנה לקבלת התורה.
 40 הימים שבהם שהה משה רבנו במרומים בפעם הראשונה.
 40 הימים שבהם שהה משה רבנו במרומים בפעם השניה.
 40 הימים שבהם שהה משה רבנו במרומים בפעם השלישית.
 
 
בניית אתרים