מנהגי יום הכיפורים
 

מדוע נקרא "יום הכיפורים" בלשון רבים?

(שאלה 1 מתוך 14)
 כפרת העוונות שונה מעוון לעוון.
 על שם ימי כיפור רבים לאורך השנים.
 כי מוחלים גם על חטאים שנעשו בשנים שעברו.
 כי מוחלים בו על חטאים רבים.
 
 
בניית אתרים