סיפור מגילת אסתר
 
מתי אירעו המאורעות שעליהם מסופר במגילה: (שאלה 1 מתוך 15)
 בסוף ימי בית המקדש הראשון.
 בתקופת גלות בבל.
 בתחילת ימי שיבת ציון.
 בתקופת בית המקדש השני.
 
 
בניית אתרים