מנהגי פורים
 

"משנכנס אדר מרבים בשמחה". מדוע?

(שאלה 1 מתוך 10)
 כי "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד".
 כהכנה לחודש ניסן שהוא חודש הגאולה.
 כי עם ישראל ניצל מהגזרות בימי מרדכי ואסתר.
 כי חודש אדר הוא החודש היחיד שמסוגל להיות מעובר, אדר א' ואדר ב'.
 
 
בניית אתרים