מנהגי חג השבועות
 
נהוג לקשט את הבית ואת בית הכנסת בפרחים ובענפים ירוקים: (שאלה 1 מתוך 6)
 זכר לעשבים שהיו סביב הר סיני בשעת מתן תורה.
 זכר לביכורים שהיו מביאים לבית המקדש והיו מעטרים אותם בפרחים ובעלים.
 זכר לעובדה שבחג השבועות נידון העולם בדין שמים על פירות האילן, כלומר, האם יניבו האילנות פירות כראוי.
 כל התשובות נכונות.
 
 
בניית אתרים