עשר המכות
 
מדוע פגעה המכה הראשונה במים? (שאלה 1 מתוך 14)
 כי ללא מים אין חיים.
 כי התורה נמשלה למים.
 "מידה כנגד מידה" - מפני שהמצרים השליכו את התינוקות ליאור.
 כי היאור היה מקור המים של מצרים.
 
 
בניית אתרים