אחדות ומסירות נפש
ברדיפה אחרי בני ישראל בים סוף התגלו אצל המצרים תכונות של מסירות נפש לשם השגת מטרותיהם. גם פרעה ויתר על כל גינוני המלכות ואסר בעצמו את מרכבתו.

  

בניית אתרים