בין אדם לבהמה
לאדם יש רוח, דעת, תבונה וכושר הבחנה. לבהמה אין את כל אלו. היא נגררת אחרי הטבע שטבע בה הבורא. אין ביכולה לבחור, ליצור ולחדש חידושים.

  

בניית אתרים