הצלת לב העם
הלל, בתקנת הפרוזבול, איפשר לכל אדם מישראל למסור את חובותיו לבית דין כדי שלא יחולו עליהם דיני השמיטה.

פקודת היום - לשמוח
מטרת הסוכה לבלום את תחושת ההתנשאות הגורמת לפירוד בין הבריות.

זכות הבחירה
סימן ההיכר הבולט ביותר של האדם הוא היותו בעל בחירה חופשית. זאת, בניגוד לכל יתר ברואי תבל, שכל מהלכיהם מוכתבים על פי חוקים קבועים.

חזק ונתחזק
בכל מקום שאליו מגיע היצר הרע, מסוגל האדם להיכשל, גם בניגוד לכל היגיון ולכל טבע אנושי.

מעלת הצדקה
הצדקה והחסד הם מהתחומים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.

אהבת אחים
האחדות, האחוה, האהבה בין איש לרעהו, הם הנדבכים שבעזרתם הולכת ומתקרבת הגאולה השלימה שאנו מצפים לבואה.

מלחמה באנוכיות
אהבת הממון מדחיקה לפינה רחוקה בתודעה וברגש את צרכי הזולת, החברה והמדינה.

כשאדם תורם למלחמה בסרטן
מבנה חברתי שבו זקוקים בני אנוש איש לרעהו, נוצר כדי להעניק לנו את ההזדמנות הגדולה לעצב אישיות פתוחה כלפי הזולת, מלאת רחמים ומאירת פנים.

בניית אתרים