ספרים ומחקרים רבים עוסקים בעשרות השנים האחרונות בחקר עובדות אודות אנשים שחוו מוות קליני וחזרו "משם", ואודות תופעות המצביעות על קיומו של רובד באישיותנו שאינו זהה עם הגוף. הרובד שהיהדות קוראת לו נשמה.

מדור זה עוסק במשמעותה הרוחנית של התופעה ובתחומים בהם בא לידי ביטוי, בחיינו כאן, דבר קיומה של הנשמה.

הניסיון - אתגר
האדם הינו היצור היחיד שניתנה לו בחירה חפשית. בחירה זו ניתנה לאדם בכדי שיגיע אל האמת רק לאחר מאבק פנימי נגד מכשולים, פיתויים והטעיות.

מטרת בריאת האדם
השכר האמיתי בעולם הבא בנוי באופן זה, שרק מי שטיהר את עצמו ועמל לתקן את מידותיו, מסוגל לדלות ממנו מלוא חופניים טובה רוחנית וברכה אמיתית.

"כי זה כל האדם"
המאפיין את המין האנושי הוא צלם האלוקים, שהאדם נברא בו. שורה של תכונות המצויות רק אצל בני האדם, ואינן מצויות אצל בעלי החיים, מעידה שבאדם טבועה יישות רוחנית, שלא ניתן למוצאה אלא אצל בני המין האנושי בלבד.

האדם נברא יחידי
מאז שברא ה' אלוקים אדם על פני האדמה ועד לדור האחרון, לא נוצרו שני בני אדם שניתנו להם תפקידים שווים. לצורך מילוי תפקידו חנן הבורא כל אדם ואדם בכלים ייחודיים, שבאמצעותם עליו לבצע את המוטל עליו.

הייחודיות של כל אדם
העובדה שבין כל המיליארדים המצויים בעולם אין שני בני אדם שטביעת אצבעותיהם שווה, מורה שגם בבניין האישיות הרוחנית ישנם הבדלים מהותיים. אין שני אנשים השווים זה לזה באופי, בכישורים, באורח החשיבה, בנטיית הלב ובמשאת הנפש.

טיפוח צלם האלוקים שבאדם
עליונותו של האדם על יתר הנבראים מתבטאת לא רק במישור הגופני, אלא בעיקר במישור הרוחני. המשימה הראשונה במעלה שהאדם צריך לבצע הינה השלטת הצד הרוחני שלו על מערכות גופו.

האדם מול המחשב
אחת התכונות המאפיינות את האדם היא בחינת מאורעות העבר, ועל פיהם – שפיטת העתיד. חכמה זו של ראיית הנולד ייחודית לו לאדם, ואך לו לבדו.

תפקיד האדם להגיע למדרגות רוחניות גבוהות
האדם הינו יצור עליון. ניתנה בקרבו נשמה טהורה ועליונה שחוצבה ממקור עליון ומשום כך יש ביכולתה להגיע לדרגות נישאות ברוחניות.

הגוף בשירות הנשמה?
אם לא ישגיח האדם על עצמו, ויתן לעניינים להתנהל ללא פיקוח, עלול הוא להדרדר לתהום עמוקה, שהרי מנעוריו מצוי בו יצרו הרע. וכל תופעה שלילית מקורה בהשתלטות אותו יצר.

כיצד זוכים לחיי נצח?
אנו, הרגילים להתקומם נגד כל כפייה, טבעי מאוד שנהיה מעוניינים לדעת, כיצד נוכל להפוך את החיים שנכפו עלינו, לדבר שניתן וטוב לבחור בו מרצוננו החופשי.

 

בניית אתרים