ספרים ומחקרים רבים עוסקים בעשרות השנים האחרונות בחקר עובדות אודות אנשים שחוו מוות קליני וחזרו "משם", ואודות תופעות המצביעות על קיומו של רובד באישיותנו שאינו זהה עם הגוף. הרובד שהיהדות קוראת לו נשמה.

מדור זה עוסק במשמעותה הרוחנית של התופעה ובתחומים בהם בא לידי ביטוי, בחיינו כאן, דבר קיומה של הנשמה.

הנשמה בת אלמוות
השאלה אם יחיה האדם לנצח או שחלילה תכלה נפשו, תלויה בשאלה הגורלית עם מי משני מרכיבי אישיותו מזדהה האדם - עם גופו או עם נשמתו.

הקשר בין הגוף לנפש
הרובד של הנשמה מספק אנרגיית חיים לגוף: יכולת לחשוב, לחלום, לראות ולהרגיש. זהו הרובד הראשון של הנשמה האלוקית, המבדילה את האדם מיתר בעלי החיים.

מימד הנצח בחיים
מעת לידתו האדם צועד ללא הרף במסלול ידוע לקראת מותו, ולפיכך בכל רגע שעובר, הוא מת במקצת. כיון שמכסת החיים הינה קצובה, הרי שלמעשה, בכל עת מתים חלקים ממנה.

ערך החיים
רבים הם האנשים החשים שהחיים הינם מצרך המצוי בהישג ידו של כל אחד הם ניתנים חינם אין כסף. לדעתם, אין כל צורך להשקיע מחשבה או מאמץ אודות המשמעות והתוכן שיש ליצוק בחיים אלו.

נצחיות הנשמה
המוות אינו הפסקת החיים, אלא שינוי צורתם. הנשמה הנצחית הינה בעלת יכולת להרגיש, לחשוב, להתייסר, לשמוח, ותדיר שואפת היא להגיע אל יוצרה.

הנשמה נוטשת את הגוף
שלושים יום לפני פטירת האדם מתחילה הנשמה להיפרד מן הגוף. אנשים בעלי רגישות רוחנית גבוהה מסוגלים להבחין בהתקרבותו של שלב זה.

העולם הבא
המאמין יודע, ששנות חיים אלו מהוות מנוף רב עוצמה לחיי הנצח העתידיים. לאורה של אמת ברורה זו הוא חי את חייו בשלווה ובביטחון מלא בבורא העולם ומנהיגו.

החיים – כחלום, המוות – כיקיצה
'המוות' אינו מיתה, אלא יקיצה, התעוררות מחלום. לעתים החלום נעים, ולעתים הוא חלום בלהות. המתעורר מקיץ משנתו, ומוצא את עצמו שוב במקומו. הוא חלץ מעליו את גופו-לבושו, והותיר אותו בעולם הגשמי-החומרי.

גלגול נשמות
הנשמה חפצה מאוד לסיים את תפקידה בעולם ולזכות ליהנות מזיו השכינה בגן עדן, אולם אם לא תיקנה את כל הטעון תיקון עליה לשוב לעולם הזה בגלגול.

נשמת האדם קשורה לגופו
לאחר הפטירה הנשמה מודעת למותו של הגוף, ומצטערת על אובדנו. ככל שהאדם היה קשור יותר לגופו בימי חייו, באותה מידה צערה של הנשמה גובר לנוכח כלות חייו של הגוף.

   

בניית אתרים