מדענים רבים חשים שהתקדמות המדע, לא זו בלבד שאינה מרחיקה את האדם מהקשר שלו לרוחניות, אלא היא מקרבת אותו אליו יותר ויותר. בעומדו מול הסדר, ההרמוניה ומורכבות הבריאה, הוא חש שהוא ניצב בפני חידה עלומה. תחושה זו מביאה את האדם להכרה שסודות אין חקר טמונים בהוויה כולה.

מטרתה של חוברת זו להפריך את הטענה כאילו קיימת סתירה בין התורה למדע. גישה זו אין לה על מה להתבסס, ולעתים היא אף מגמתית. תחומי העיסוק שונים, ובנקודות המפגש לא ניטשת מלחמה.

הקדמה
האדם בעומדו מול הסדר, ההרמוניה ומורכבות הבריאה, חש שהוא ניצב בפני חידה עלומה. תחושה זו מביאה להכרה שסודות אין חקר טמונים בהוויה כולה.

אמונה וידיעה
מדוע אנו מדברים על 'אמונה באלוקים' ולא על 'ידיעת האלוקים'? הסיבה לכך היא, שמושג ה'אמונה' מקיף יותר ועמוק יותר מהמושג 'ידיעה'.

חיפוש האמונה
נקודת המוצא הראשונית של העולם – עלומה היא. תחום זה מצוי מבחינה מהותית ועקרונית מעבר למחיצותיו של המדע. הוא אינו נמדד, וממילא אין לו כל כניסה עכשווית או עתידית לתחומי המעבדה.

התבונה מוליכה אל האמונה
האיזון העדין בין האמת הגלויה ובין יכולתו של האדם להתעלם ממנה, היא המאפשרת לבחירה החופשית להוות את הלוז בעבודה הרוחנית שהאדם עובד בה את בוראו.

כיצד נוצרו שיטות המטריאליזם והאתאיזם?
התפתחות הציוויליזציה הגבירה את ההערצה להישגים חומריים, ויצרה 'אקלים' מטריאליסטי. שיטה זו סיפקה דרך עיונית שמטרתה להצדיק את דרכי ההתנהגות האנושית בזמננו, המעניקה בלעדיות למטריאליזם ולטבע, ושוללת את קיום ההוויה העל טבעית.

העימות בין דת ומדע
אושר האדם תלוי במציאת אידיאלים רוחניים שיתנו סיבה ותוכן לחייו. בנושאים אלו אין המדע והטכנולוגיה יכולים להציע פתרונות. דווקא הדת היא זו שיש ביכולתה להציעם.

התייחסות תורנית למדע
הרקע הפסיכולוגי לעימות בין דת ומדע הוא בעצם שאיפתו התת הכרתית של האדם להתנער מאחריות למעשיו, ומהודאתו בעולם בעל משמעות, ובתהליך של רציונליזציה - למצוא הסברים שכליים הסותרים את האמונה.

 

בניית אתרים