מדענים רבים חשים שהתקדמות המדע, לא זו בלבד שאינה מרחיקה את האדם מהקשר שלו לרוחניות, אלא היא מקרבת אותו אליו יותר ויותר. בעומדו מול הסדר, ההרמוניה ומורכבות הבריאה, הוא חש שהוא ניצב בפני חידה עלומה. תחושה זו מביאה את האדם להכרה שסודות אין חקר טמונים בהוויה כולה.

מטרתה של חוברת זו להפריך את הטענה כאילו קיימת סתירה בין התורה למדע. גישה זו אין לה על מה להתבסס, ולעתים היא אף מגמתית. תחומי העיסוק שונים, ובנקודות המפגש לא ניטשת מלחמה.

מציאות גשמית מול מציאות אלוקית
המציאות הגשמית היא מעבר לתפיסת האדם. האדם מסוגל רק להתרשם מתנודותיה-זעזועיה של מציאות זו על ידי אחד מחושיו, אך אין באפשרותו לזהות את מהותה העצמית של מציאות זו.

ההרגל – אוייב בניין האישיות הבוגרת
אחת הסיבות שלרוב בני האדם חסרה הכרה בחסד ה', היא העובדה שהם גדלו בתוככי חסד זה, עד שהוא הפך אצלם לחלק מהשגרה. מכאן נובעים גם חוסר ההתפעלות וחוסר ההתבוננות בענייני האמונה.

האמנם סותר המדע את תופעת הנס?
מתוך ראיית מהלך העולם בדרך טבעית של סיבה ומסובב, עלול האדם לטעות ולחשוב שיש ביכולתו לנהל את הסיבות כחפצו. מבחינה דתית, צורת חשיבה כזאת היא פסולה בתכלית, ובעטיה מתרחק האדם מכל רגשות רוחניים.

שידוד מערכות הטבע
המאמין מקשר בין המאורעות ורואה בהם את יד ההשגחה העליונה. על פי מבט זה גם הטבע וגם הנס קשורים לקטגוריה אחת ששמה: השגחתו הפרטית העליונה של ה' על עמו.

מי מפעיל את חוקי הטבע?
חוק טבע אינו אלא רשימה סטטיסטית של התנהגות תופעות טבע. הציפייה והתקווה שהתנהגות זו תמשיך ותתמיד בעתיד, היא בבחינת אמונה בלבד. העובדה שגוף מסויים התנהג בצורה מסויימת ועמד במבחן של אלפי נסיונות, אין בה עדיין הבטחה להתנהגות דומה בעתיד.

כיצד מתייחס המדע לדת?
המדע, בבואו לשלול את הדת, צעד בדרך עקיפה, בדרך של דה-לגיטימציה. הוא ניסה להפוך את הדת לתופעה פסיכולוגית סובייקטיבית, תופעה שאין לה אחיזה במציאות. בדרך זו פטר המדע את עצמו מהצורך להתווכח עם הדת, וממילא להיות חייב להוכיח את עצמו בתחום הרוחני.

האם קיימת השקפת חיים מדעית?
המדע בונה לעצמו 'השקפת עולם מדעית'. לנוכח העובדה בה הוא מבקש 'לשחרר' את האדם מן הצורך להיעזר בדת, המדע נאלץ להפוך את עצמו לתחליף של הדת. למעשה, אין בכוחו של המדע לפתור את תעלומות הבריאה, והדבר נמצא מחוץ לגבולותיו.

   

בניית אתרים