מדענים רבים חשים שהתקדמות המדע, לא זו בלבד שאינה מרחיקה את האדם מהקשר שלו לרוחניות, אלא היא מקרבת אותו אליו יותר ויותר. בעומדו מול הסדר, ההרמוניה ומורכבות הבריאה, הוא חש שהוא ניצב בפני חידה עלומה. תחושה זו מביאה את האדם להכרה שסודות אין חקר טמונים בהוויה כולה.

מטרתה של חוברת זו להפריך את הטענה כאילו קיימת סתירה בין התורה למדע. גישה זו אין לה על מה להתבסס, ולעתים היא אף מגמתית. תחומי העיסוק שונים, ובנקודות המפגש לא ניטשת מלחמה.

בריאת העולם בראי המדע
חוסר היכולת למדוד, להוכיח ולהגדיר בכלים מדעיים את אשר התרחש, מחזיר את ההגדרה לתחום האמונה, וזו אמרה במפורש את דברה על אודות הבורא והבריאה.

השערת האבולוציה ומניעיה
הקושי העיקרי של האדם החושב, הנתקל במכונה מופלאה שפועלת בהרמוניה ובצורה מורכבת להפליא לתכלית מסויימת, הוא להסביר כיצד נוצרה מכונה מופלאה זו. והנה, באה השערת האבולוציה ואומרת כי כל עולם החי המוכר לנו נוצר במקרה באמצעות סידרה של טעויות או של תאונות!

הגיחוך שבמוטציה
האבולוציה היא 'דת' שעיקשות גדולה ביותר מאפיינת את מאמיניה. הסיבה האמיתית לעיקשותם, שבעטיה הם מסרבים לראות נכוחה את האמת, היא סירובם להודות שהבריאה נבראה על ידי בורא.

הבריאה מוצא החיים
מכל המחקרים שנעשו לא הוכח עד כה המקור ההתחלתי של מערכת כלשהי. הטיעון הישן שבפי מאמיני האבולוציה שממצאי המאובנים טרם הושלמו ושמאובני ביניים עשויים וצריכים עוד להימצא בעתיד - נתגלה כלא קביל.

האבולוציה והשלכותיה על חיינו
אם האדם הוא תולדה מקרית בלבד של עולם מכניסטי-סיבתי מובהק, הרי אין הוא אלא רובוט פיזיולוגי-חשמלי-כימי, והמסקנה המתבקשת היא, שהוא כלל אינו אחראי למעשיו.

הסתברות שואפת לאפס
חסידי האבולוציה נאלצים לומר, על פי תורתם, כי כל 'המינים הנחותים' נעלמו או התפתחו באקראי בצורה זהה, והתגלגלו לדמות הומו-ספיאנס זהה. טענה זו בלתי אפשרית בעליל. האם מישהו מחסידי תיאוריה זו מסוגל לפתור את התעלומה?

כשלון ההשכלה והקידמה
אין לזהות את הדארוויניזם עם תורת הגזע, אך אין לתאר את הגזענות ללא דארווין. מדובר לא בקשר עקיף אלא בזיקה ישירה.

   

בניית אתרים