מדענים רבים חשים שהתקדמות המדע, לא זו בלבד שאינה מרחיקה את האדם מהקשר שלו לרוחניות, אלא היא מקרבת אותו אליו יותר ויותר. בעומדו מול הסדר, ההרמוניה ומורכבות הבריאה, הוא חש שהוא ניצב בפני חידה עלומה. תחושה זו מביאה את האדם להכרה שסודות אין חקר טמונים בהוויה כולה.

מטרתה של חוברת זו להפריך את הטענה כאילו קיימת סתירה בין התורה למדע. גישה זו אין לה על מה להתבסס, ולעתים היא אף מגמתית. תחומי העיסוק שונים, ובנקודות המפגש לא ניטשת מלחמה.

האנושות בצל המדע
ההנחה בראשית המאה העשרים כי התפתחות מדעי הטבע תאפשר פתרון מדויק של בעיות מוסר ומציאת דרך לאושרו של הפרט, התגלתה כריקה מתוכן ומאכזבת, עד שרבים מהמדענים כיום מסכימים כי חידת החיים נראית שוב עלומה כתמיד.

  

בניית אתרים