האמונה היא יסוד כל התורה כולה, כמובא בפסוק: "וצדיק באמונתו יחיה". נקל להשיגה בכל צעד ושעל של החיים. על ידי מקצת התבוננות ושימת לב ניתן להגיע לאמונה.

רוב בני האדם סבורים שישנו קושי בהשגת האמונה, אולם אין הדבר תואם את המציאות. האמונה מצויה בהשג ידו של כל אחד ואחד, לו אך ישקיע בו מעט מחשבה והתבוננות. וכן אמר ישעיה הנביא: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" (ישעיה מ', כ"ו). הבריאה כולה מכריזה באופן ברור על הבורא שבראה. אולם, כאמור, הדברים מותנים בהתבוננות וברצון להבחין במתרחש.

הקדמה

התבוננות באדם מקרבת אל האמונה

תקשורת בין תאית

תכונות האדם מאמתת את האמונה

התפתחות העובר

מורכבות התא

הצמחיה מעידה על הבריאה ועל הבורא

עולמו של פרח

יצירות פאר בטבע

מורכבותו של צמח

'החיפושית המפציצה'

'חיפושית המוות' והשמרים

 

בניית אתרים