האמונה היא יסוד כל התורה כולה, כמובא בפסוק: "וצדיק באמונתו יחיה". נקל להשיגה בכל צעד ושעל של החיים. על ידי מקצת התבוננות ושימת לב ניתן להגיע לאמונה.

רוב בני האדם סבורים שישנו קושי בהשגת האמונה, אולם אין הדבר תואם את המציאות. האמונה מצויה בהשג ידו של כל אחד ואחד, לו אך ישקיע בו מעט מחשבה והתבוננות. וכן אמר ישעיה הנביא: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" (ישעיה מ', כ"ו). הבריאה כולה מכריזה באופן ברור על הבורא שבראה. אולם, כאמור, הדברים מותנים בהתבוננות וברצון להבחין במתרחש.

הכינה

קן הצרעה

תופעה 'מקרית'?

'נמלים חקלאיות'

ה'ראדר' ו'משבש הרדאר'

הפילים 'מדברים' בשקט

הדבורה

בין קורי העכביש

הנהר רב העוצמה – הנהר האדום (הדם)

  

בניית אתרים