אילו מצאנו מגילת קלף עתיקה בת אלפי שנים, מה רבה היתה הפתעתנו, לו נכתב בה תיאור של התרחשויות שאירעו לאחר מכן, בהיסטוריה העתידית, כולל פרטים שהתרחשו בימים האחרונים.

אך רגע... מגילה עתיקה זו מצויה בידינו! בספרי התנ"ך נכתבו נבואות לעתיד. למרבית הפלא, הנבואות נכתבו מראש, והתאמתו בצורה מדוייקת ביותר.

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לעד
ארץ ישראל שהיתה מיושבת בעבר הרחוק במיליוני תושבים, נשארה שוממה במשך קרוב לאלפיים שנות הגלות. הגויים שכבשוה ניסו ליישבה, אך הדבר לא עלה בידם. הארץ לא פרחה, והם חיו בתוככי הישימון.

התורה לא תישכח
מי יכול היה להבטיח מראש, שספרי הקודש לא יאבדו בגלות המרה והקשה ולא יכלו בגזרות הנוראות של ימי הביניים? נותן התורה הוא זה שהבטיח שהתורה הקדושה תישאר לעד, והוא זה ששומר עליה.

השבת - אות ברית בין ישראל לאלוקים
לאורך כל הדורות ניסו המתנכלים בעם ישראל ובתורתו לפגוע בראש ובראשונה בשבת קודש. הם ידעו שהשבת היא יסוד תורת ישראל, היא מעניקה לו חוסן מיוחד ויכולת להחזיק מעמד בגלות הקשה והמרה.

התקרבות הגאולה
בעבר היה צורך באמונה חזקה כדי לצפות להתגשמות נבואות הגאולה. בימינו לעומת זאת, כולנו עדים להתגשמותן המופלאה של הנבואות אודות התקופה שלפני בוא הגאולה. ארץ ישראל החלה לפרוח שוב לאחר אלפיים שנות הרס וחורבן, וקיים גם צמא גדול לרוחניות, המקיף רבדים גדולים בעם.

הנדודים עקב הצימאון הרוחני
את דבר ה' אין לחפש בקצווי ארץ! מי שתר אחר השכינה מים עד ים וממזרח ועד צפון, לא ימצאנה לעולם! המקום היחיד שיימצא בו הקב"ה הוא בנשמתו של האדם. שם נמצא האוצר הרוחני.

סיכום
נבואות רבות שנאמרו על ידי הנביאים עדיין לא התגשמו. עדיין נותר החלק האחרון והחשוב, הכולל את הנבואות על תקופת הגאולה השלימה עצמה. עדיין לא זכינו שיתקיים לנגד עינינו חזון אחרית הימים, אך הוא קרוב להתגשמותו המלאה.

  

בניית אתרים